Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Subsidiewijzer gemeente Zwalm  /  Socio-culturele verenigingen cultuurraad Zwalm

Socio-culturele verenigingen cultuurraad Zwalm

Subsidiereglement Cultuurraad

Verenigingen die erkend zijn en lid zijn van de Cultuurraad kunnen aan het begin van elk werkjaar (kalenderjaar) een toelage krijgen (basis- en werkingssubsidie) krijgen voor het afgelopen werkjaar, indien ze aan de voorwaarden voldoen zoals vermeld in het subsidiereglement. Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraadszitting van 28.01.2016. Je kan het hieronder nalezen.
 

Lidmaatschap Cultuurraad

 
Als je aanspraak wenst te maken op een subsidie voor je vereniging, en je socio-culturele vereniging is nog geen lid van de Cultuurraad Zwalm. Dan is dat alvast één goede reden (naast tal van andere) om lid te worden van de Cultuurraad. Mail je kandidatuur naar het bestuur van de Cultuurraad met een korte omschrijving van de werking van je vereniging en een overzicht van de activiteiten die je de komende weken en/of maanden gepland hebt.
Mail je aanvraag naar de cultuurdienst: cultuur@zwalm.be