Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Subsidiewijzer gemeente Zwalm  /  Sportverenigingen

Sportverenigingen

Erkenningsreglement sportverenigingen - Coronanoodfonds 

Verenigingen uit Zwalm kunnen na 1 jaar werking een aanvraag tot erkenning indienen. Hiervoor moeten ze voldoen aan het algemeen erkenningsreglement verenigingen.  

Algemene subsidies voor erkende sportverenigingen

 

Het nieuwe vereenvoudigde subsidiereglement werd op de gemeenteraad goedgekeurd.

De voorbije jaren konden de clubs gesubsidieerd worden voor hun werking (beleidssubsidies) en clubs met jeugdwerking konden daar bovenop nog impulssubsidies aanvragen.

Beide reglementen werden samengevoegd en vereenvoudigd tot één reglement en één aanvraagformulier.
De erkende sportverenigingen kunnen hun aanvraag indienen op de sportdienst voor 15 februari 2023.