Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Subsidiewijzer gemeente Zwalm  /  Gemeentelijke waardebonnen voor jubilarissen, geboortes en viering 100-jarigen

Gemeentelijke waardebonnen voor jubilarissen, geboortes en viering 100-jarigen

Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op het meerjarenplan en vanaf april 2019 zal aan de jubilarissen en honderdjarigen een waardebon geschonken worden namens het gemeentebestuur. 

Het bedrag van de waardebon wordt vastgesteld als volgt:
€ 60,00 voor een huwelijksjubileum 50-jaar (goud)
€ 90,00 voor een huwelijksjubileum 60-jaar (diamant)
€ 90,00 voor een huwelijksjubileum 65-jaar (briljant)
€ 90,00 voor een huwelijksjubileum 70-jaar (platina)
€ 90,00 voor een huwelijksjubileum 75-jaar (albast)
€ 90,00 voor een huwelijksjubileum 80-jaar (eik)
€ 90,00 voor de viering van een honderdjarige.

Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting, zal bij de geboorte van een kind een waardebon ter waarde van € 60,00 aangeboden worden. Een keer per jaar worden de nieuwgeborenen van het voorgaande jaar uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. De bon wordt daar uitgereikt. Afwezigen ontvangen die nadien per post. 

De waardebon kan alleen worden ingeleverd bij een handelaar, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep gevestigd op het grondgebied van de gemeente. De handelaar, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep zal door het gemeentebestuur uitbetaald worden na het indienen van een factuur met de waardebon als bijlage.

De geldigheidsduur van de waardebon wordt vastgesteld op zes maand, ingaand op de datum van het uitreiken van de waardebon.

Bedoeling van het systeem is tevens de Zwalmse handelaars te ondersteunen.