Verzekeringen

Beschik je over de nodige verzekeringen bij de organisatie van je evenement?


Weet dat als jouw evenement voor het grote publiek toegankelijk is, je wettelijk verplicht kunt zijn om een verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing te sluiten. Die verzekering dekt dan de lichamelijke en stoffelijke schade die door brand en ontploffing aan de bezoekers ontstaat. In fout of niet, dat is niet zo
belangrijk, want het is een objectieve aansprakelijkheid.
Als de burgemeester die verzekeringsverplichting oplegt, moet de verzekeraar als bewijs van het sluiten van de verzekering een attest bezorgen aan de burgemeester.
Ga hier dus zeker niet licht over.  
 
Naast die verplichte verzekering, zijn er nog andere risico’s die je best verzekert, zoals de diverse aansprakelijkheden:
  • Jouw aansprakelijkheid
  • De aansprakelijkheid die je als organisator in het kader van het evenement loopt en die van je helpers en vrijwilligers.  
Omdat de risico’s, en dus ook de verzekeringsbehoeften, niet voor alle evenementen dezelfde zijn, zal je een aantal verzekeringswaarborgen vrij kunnen kiezen: 

Schade aan het gebouw waar in het evenement plaatsvindt?
Het is goed om even stil te staan bij de infrastructuur die je gebruikt voor het evenement: gaat het evenement door in open lucht of in een gebouw waarvan je
eigenaar bent? Of misschien heb je voor deze gelegenheid een gebouw gehuurd?
 
Voor schade aan een gebouw waarvan je eigenaar bent of dat je permanent huurt of gebruikt, zal je waarschijnlijk al een brandverzekering hebben.

Heb je voor dit evenement een gebouw gehuurd? Vraag dan bij de eigenaar na hoe het gebouw verzekerd is. Als er een brandpolis voor is gesloten, kan het zijn dat die
er in die brandpolis ook een "afstand van verhaal” op de occasionele huurders en gebruikers is voorzien. Dit betekent dat de verzekeraar bij een eventueel schadegeval waarvoor de huurder aansprakelijk is, de uitgekeerde schadevergoeding niet zal terugvragen van de huurder. Perfect, tenminste als die afstand van verhaal ook in je huurderscontract is opgenomen. Want anders loop je nog altijd het risico dat je uiteindelijk toch voor de brandschade aan het gebouw zult moeten opdraaien (omwille van onderverzekering, franchise, ...). Is er geen afstand van verhaal voorzien, heb je de mogelijkheid om je huurders- en gebruikersaansprakelijkheid voor schade door brand en ontploffing aan
het gebouw (en de aanwezige inhoud) te laten verzekeren.Het gebouw is daarnaast ook nog blootgesteld aan andere risico’s (glasbreuk, waterschade, ...). Wil je daarom echt gerust zijn, dan verzeker je die schade ook zodat je volledig aan je teruggaveverplichting kunt voldoen.

Huur je een tent? Dan kan de schade daaraan door brand en ontploffing ook verzekerd worden. Andere schade aan een tent is echter niet verzekerbaar.
Laat het zogenaamde verhaal van derden, dat is de schade die wordt veroorzaakt wanneer een brandschade aan een gebouw of de inhoud ervan zich verderzet op
goederen van derden, is verzekeren. 

Organiseer je een openluchtevenement? Weet dan dat schade aan terreinen, tuinen en gewassen (vb. door het vertrappelen ervan) niet verzekerd is.

En de aansprakelijkheid van de deelnemers?
Bij het ene evenement gaat het er al wat actiever aan toe dan bij het andere. En dan kan het al wat sneller gebeuren dat een deelnemer door zijn fout schade veroorzaakt aan een toeschouwer of bezoeker. Als organisator kan je natuurlijk niet nagaan of iedereen wel verzekerd is in zijn privéleven. Daarom kan je ervoor kiezen om de aansprakelijkheid van de deelnemers ook mee te verzekeren. Let wel: de lijst van alle deelnemers moet ter beschikking zijn bij het begin van het evenement.

Organiseer je een stoet, processie of optocht met motorrijtuigen?
Dan sta je er best ook even bij stil dat die motorrijtuigen door hun deelname vaak niet meer gebruikt worden zoals toegestaan in de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Bijvoorbeeld omdat het trekken van een aanhangwagen niet verzekerd is of omdat er op die aanhangwagen passagiers vervoerd worden. In dat geval zal de BA-verzekeraar van het motorrijtuig de schade wel betalen, maar dan terugvorderen. Het is dan in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om te zorgen voor geldige verzekering waardoor dat verhaal voorkomen kan worden. Is er geen geldige verzekering? Dan neemt de verzekeraar binnen die waarborg het daaruit voortvloeiende verhaal ten laste, ongeacht tegen wie dat wordt uitgeoefend.

Verzekerd? Goed! Preventie? Beter!
Een goede verzekering dekt de financiële gevolgen van een schadegeval maar kan het menselijke leed dat ermee gepaard gaat niet opvangen. Sta daarom zeker ook lang genoeg stil bij de veiligheidsaspecten van het evenement, zowel van de deelnemers en bezoekers, als van de helpers en vrijwilligers.
En dat een hindernissenparcours misschien nog leuker wordt door het extreem glad te maken, begrijpen we, maar besef dat het daardoor ook gevaarlijker wordt.
Vind je dat een zwembad niet mag ontbreken op een beachparty, maak de fuifgangers er dan wel op attent dat duiken in ondiep water desastreuze gevolgen kan hebben.
Omdat zelf een op het eerste zicht ongevaarlijk activiteit risicovol kan worden, soms zelfs zonder dat je er vat op hebt (bijvoorbeeld wanneer de gemoederen door drank
of het warme weer verhit geraken), doe je er goed aan je steeds te "exoneren”. Dat wil zeggen je aansprakelijkheid voor ongevallen op voorhand uit te sluiten, en de
minimale veiligheidsmaatregelen (waarschuwings- en verbodsborden, pictogrammen, ...) te voorzien.
Het niet-naleven van de gebruikelijke preventiemaatregelen geeft verzekeraars immers het recht om de schadegevallen die daarvan het gevolg zijn te weigeren.
Geen evenement zonder aansprakelijkheidsverzekering maar... Een evenement organiseren zonder een degelijke aansprakelijkheidsverzekering te sluiten, is haast ondenkbaar. Daarnaast zijn er nog andere risico’ s die je best ook verzekert om helemaal gerust te zijn. Zo is er het ongevallenrisico voor de deelnemers van het evenement en de helpers en kun je zelf ook schadelijder zijn. Je doet er goed aan daarom ook de verzekering lichamelijke ongevallen en de rechtsbijstand evenementen te sluiten.
 

Gratis vrijwilligersverzekering 

Bepaalde vrijwilligersorganisaties kunnen jaarlijks tot 1000 vrijwilligersuren gratis verzekeren. De vrijwilligersverzekering biedt waarborgen voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.
 
 
 Zuidlaan 36
vrijetijd@zwalm.be

Openingsuren
Al onze diensten werken enkel na afspraak. Een afspraak maak je hier of via de centrale infolijn (T 055 49 91 91).


Zuidlaan 36
vrijetijd@zwalm.be

Openingsuren
Al onze diensten werken enkel na afspraak. Een afspraak maak je hier of via de centrale infolijn (T 055 49 91 91).


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory