Zoeken

Home  /  Vrije Tijd  /  Bibliotheek   /  Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik me lid maken ?
Je schrijft je in met je elektronische identiteitskaart, je kan dat ook van thuis uit via https://zwalm.bibliotheek.be/. Je moet dan wel nog eens langkomen in de bib om je inschrijving te bevestigen. Buitenlanders die geen vaste verblijfplaats in België hebben, betalen bij de inschrijving een waarborgsom van € 10,00.  Deze waarborgsom krijg je onmiddellijk terug bij het beëindigen van het lidmaatschap.  Wie (nog) geen e-ID heeft, ontvangt een lenerskaart. Bij verlies van je lenerskaart, krijg je een nieuwe kaart tegen betaling.

Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld ?
De inschrijving is gratis.

Moet ik betalen voor het ontlenen van materialen ?
De uitleningen van alle materialen (dvd's, boeken, kamishibai, fundels en tijdschriften) zijn kosteloos.

Hoe lang mag ik de materialen houden ?
De uitleentermijn bedraagt 4 weken.  Een éénmalige, kosteloze verlenging van die termijn (met opnieuw 4 weken, vanaf de datum van verlenging!) is mogelijk, voor zover de werken of materialen niet door andere leners zijn aangevraagd.

Kan ik werken reserveren ?
Werken of materialen die zijn uitgeleend, kan je reserveren tegen een forfaitaire kostprijs  (voor o.a. aan de kant houden en verzending verwittiging dat het werk ter beschikking is) van € 0,50.

Hoeveel bedraagt de boete ?
Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt, betaalt € 0,20 per uitlening en per week achterstand.  Elke begonnen week wordt als een volle beschouwd.  De kosten voor het verzenden van de maningen vallen eveneens ten laste van de gebruikers, verwittigingen per mail zijn gratis.  Wie een e-mailadres in zijn account heeft, krijgt een waarschuwings-/herinneringsmail vóór de vervaldatum van de uitlening(en).  De 1ste 'mining' versturen we 3 dagen na overschrijding van de termijn.    Daarna sturen we nog één herinnering, daarna volgt een aangetekend schrijven, waarvoor je ook de kosten (€ 5,50) betaalt. Indien het uitgeleende niet wordt teruggebracht, wordt dit in rekening gebracht.

Kan ik het internet raadplegen in de bib ?
Internet staat ter beschikking van iedereen die in het bezit is van een geldige lenerskaart.  Iedereen die Internet wil gebruiken moet zich - na reservatie - aan de balie melden. Het gebruik van Internet is gratis. Informatie uit Internet kan je downloaden of laten afdrukken.  Elke pagina waartoe een drukopdracht werd gegeven, dien je wel te betalen. Per afgedrukte pagina betaal je 0,12-0.24 EUR (zwart/wit-A4/A3) of 0,40-0,80 EUR (kleur-A4/A3). 
Onze 4 pc's draaien op Ubuntu, een Linux-platform. 
In de leeszaal kan je ook een iPad, een tablet en een e-reader gebruiken, waarmee je ook op internet kan. Je kan ook via je eigen toestel (smartphone, tablet,...) gebruik maken van het internet via de GRATIS wifi-verbinding HOTSPOT GEMEENTE ZWALM (paswoord "WelkomInZwalm").

Kan ik Office-toepassingen in de bib gebruiken ?
Op onze internet-pc’s kan je momenteel gebruik maken van de LibreOffice-toepassingen : Writer (tekstverwerker), Calc (spreadsheet), Impress (presentatie), Draw (tekenprogramma), Math (formules) en Database.
Je kan ook jouw teksten afdrukken aan de prijs van € 0,12-0,24 (Z/W-A4/A3)/€ 0,40-0,80 (kleur-A4/A3) per bladzijde.

Kan ik alle boeken in de bib vinden ?
Werken die wij niet in de bib hebben, kunnen, in het raam van het interbibliothecair leenverkeer, worden aangevraagd in een andere bibliotheek.  Daarvoor betaal je € 1,25 per aanvraag. Je kan via de Vlaamse catalogus ook zien welke boeken zich waar bevinden.  Opgepast : té recente werken kunnen niet aangevraagd worden !

Hoeveel boeken/dvd’s/strips mag ik meenemen ?
Het aantal werken of materialen dat je tegelijkertijd op één lenerskaart kan meenemen, is in theorie tot 10 beperkt. Voor (tijdelijke) uitzonderingen kan je bij het personeel informeren.