Buurtcomités

Gemeentelijke subsidies voor buurtcomités

 
De gemeente trekt jaarlijks een budget uit van 4.500 euro voor de ondersteuning van onze buurtcomités. Op een bijeenkomst met het steeds groeiend aantal buurtcomités in onze gemeente werd begin 2015 besproken welke gemeentelijke ondersteuning voor hen belangrijk is. Hieruit bleek dat de noden van de comités uiteenlopend zijn en werd er gekozen voor een subsidiereglement. Het reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van mei 2015.
 

Wanneer spreken we van een subsidieerbare activiteit van een buurtcomité?

De verschillende buurtcomités dienen als missie deze sociaal-culturele doelstelling te hebben: alle buren bij elkaar brengen zonder onderscheid van rang of stand, afkomst of overtuiging.
Activiteiten in Zwalm waar minimaal 25 buurtbewoners aan deelnemen, komen in aanmerking. Familie of privéfeesten uiteraard niet. De subsidieaanvraag moet worden ingediend door minstens twee buurtbewoners (wonend op een verschillend adres), ten laatste 1 maand voor de aanvang van het buurtfeest. Na goedkeuring van de aanvraag, dien je na de activiteit een financieel verslag in te dienen.  
Voeding en drank kunnen niet worden gesubsidieerd maar alles wat randanimatie en logistiek is (zoals een artiest die komt, de huur van materiaal, het drukken van uitnodigingen...) kan ingebracht worden. Elk buurtcomité kan maximum € 300,00 ontvangen.
Je vindt de precieze criteria in het reglement en een aanvraagformulier onderaan deze pagina.
De buurtcomités die bericht kregen dat hun aanvraag werd goedgekeurd, moeten na de activiteit een verantwoordingsdossier in te dienen.

Meer info kan je verkrijgen bij de cultuurdienst (cultuur@zwalm.be , 055 48 05 88)

             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory