Erkenningsreglement verenigingen

Verenigingen uit Zwalm kunnen na 1 jaar werking een aanvraag tot erkenning indienen. Na erkenning hebben verenigingen recht op
 • een jaarlijkse subsidie indien voldaan wordt aan de voorwaarden uit het subsidiereglement dat betrekking heeft op de sector of een nominatieve toelage
 • het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur tegen een gereduceerd tarief
 • het ontlenen van materialen bij de gemeentelijke uitleendienst tegen een gereduceerd tarief
 • het uitschrijven van fiscale attesten voor kinderen jonger dan 12 jaar
 • publicatie van activiteiten in de gemeentelijke communicatiekanalen (Zwalmse Post, kalender UiT in Zwalm …).
Opstartende verenigingen kunnen een voorlopige erkenning aanvragen voor 1 jaar.
Voor opstartende jeugdverenigingen vind je meer info hier. 
 
Verenigingen kunnen erkend worden binnen één van volgende categorieën:
 • socio-culturele vereniging
 • jeugdvereniging
 • sportvereniging
 • seniorenvereniging
 • milieuvereniging
 • niet-subsidieerbare vereniging.

 
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory