Zoeken

Home  /  Vrije Tijd  /  Verenigingen

Verenigingen

Badmintonclub Zwalm

Badmintonclub Zwalm is een feitelijke vereniging met als doel de bevordering van de recreatieve badmintonsport in en rond Zwalm. Iedereen is van harte welkom, leden en niet-leden, beginners en gevorderden, jong en minder jong. Er zijn geen vaste lesmomenten en geen individuele begeleiding. Maar je vindt altijd wel enkele spelers van een zelfde niveau en zo steek je iets van elkaar op. Een eerste keer proberen is gratis. Je kan daarna altijd occasioneel blijven spelen per uur (zonder reservatie van uren of aparte veldjes), met 10-urenkaart of door gewoon lid te worden aan zeer democratische prijzen. Er zijn enkele oefenrackets beschikbaar en plastic shuttles worden altijd door de club voorzien. Iedere vrijdag tussen 20u en 22u, het ganse jaar door.

Sporthal Zwalm, Sportlaan 1

info@badmintonclubzwalm.be

Davidsfonds

De grootste culturele organisatie van Vlaanderen levert al jarenlang een groot aanbod aan activiteiten voor jong en oud. Ben je geïnteresseerd in cultuur, meer bepaald Vlaamse cultuur (maar daar beperken we ons niet toe) en zie je het zitten om nu en dan een activiteit (een lezing, een (bedrijfs)bezoek, een voorstelling, een wandeling, enz…) te organiseren, te begeleiden, of gewoon wat mee te helpen op de dag zelf, laat dan wat weten. Hou onze kalender in de gaten, iedereen is welkom!

Scheldestraat 24, 9636 Zwalm

johan.vandendriessche1@telenet.be

Heemkundekring Zwalm

De vzw Heemkundekring Zwalm werd in 1995 opgericht onder de feitelijke vereniging Geschied- en Heemkundekring De Zwalm. Op 22 maart 2019 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot vzw. Vandaag telt de vereniging zo'n 450 leden. Het werkgebied van de vzw is de fusiegemeente Zwalm met haar twaalf dorpen Beerlegem, Dikkele, Hundelgem, Meilegem, Munkzwalm, Nederzwalm-Hermelgem, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-Blasius-Boekel, Sint-Denijs-Boekel (met het gehucht Wijlegem) en Sint-Maria-Latem. De heemkundekring is aangesloten bij de Zwalmse cultuurraad en neemt in dit kader deel aan tal van activiteiten binnen de gemeente Zwalm, al dan niet samen met partnerverenigingen. De vereniging staat onder de zeer gewaardeerde bescherming van de heer Johan Tahon, beeldend kunstenaar. Het doel van de vzw, zoals vermeld in de oprichtingsstatuten, is onder meer: Het ijveren voor een bredere kennis van en de belangstelling voor het cultureel, sociaal, economisch, landschappelijk, bouwkundig en historisch erfgoed en patrimonium van ons heem, binnen de regio Zwalm en met uitbreiding de Vlaamse-Ardennen. Het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedschrijving en alle andere aspecten van de heemkunde zoals genealogie, volkskunde, natuurstudie, archeologie en industriële archeologie, binnen de regio Zwalm en met uitbreiding de Vlaamse-Ardennen; en, Aandacht hebben en opkomen voor het behoud en de bescherming van het historisch erfgoed in Zwalm en het sensibiliseren van informeren van het gemeentebestuur en de lokale bevolking hieromtrent.

Franskouter 6, Sint-Denijs-Boekel

info@heemkundekringzwalm.be

Joggingclub Zwalm

Joggingclub Zwalm is gestart in 1990 met als lokaal het Zwalms Zoo Park. Met een tussenstop in de Zwalmmolen zijn we uiteindelijk gehuisvest in de sporthal van Zwalm. In de sporthal hebben we het grote voordeel dat na de training een douche kan genomen worden. Er zijn 3 trainingen per week voorzien: op dinsdag- en donderdagavond om 19u30 en op zondagvoormiddag om 9u30. Op elke training zijn er steeds een 3-tal afstanden voorzien zodat iedereen aan zijn of haar tempo een afstand kan lopen. Lid worden kan door contact op te nemen met één van de bestuursleden, of langs te komen naar één van de trainingen op dinsdag, donderdag of zondagmorgen: Adres: Sporthal Zwalm, Sportlaan 1, 9630 Zwalm Iedereen is welkom, ook mensen met een beperking. Iedere nieuw beginnende jogger kan 4 keer gratis deelnemen aan de trainingen. Daarna vragen wij echter om je aan te sluiten zodat alles in orde is met de verzekering. Het inschrijvingsformulier is op onze website te vinden. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt € 30,00 waarvan het ziekenfonds een gedeelte zal terugbetalen. De aanvraagformulieren kan je op deze pagina downloaden en bij lidmaatschap laten ondertekenen, om dit vervolgens bij je ziekenfonds in te leveren.

Sportlaan 1, 9630 Zwalm

joggingclubzwalm@gmail.com

Okra Zwalm

Okra Zwalm is van-voor-door 55-plussers die graag van zich laten horen. Via een maandelijkse koffietafel met leuke initiatieven waar we elkaar ontmoeten en communiceren via nieuwsbrieven. Een engagement om voluit te leven en de vriendschap met elkaar door te geven. Heb je zin om met ons samen te werken en zo ons team te versterken? Ons kloppend en bruisend hart maakt OKRA Zwalm heel apart. Wil je meer te weten komen om van die leuke namiddagen te dromen? Niet twijfelen en neem gerust contact op. Zo wordt onze vereniging echt top.


lindavanwambeke@skynet.be

Trage Wegen werkgroep

De Trage Wegen werkgroep Zwalm werd opgericht vanuit het ontdekken van noden voor betere ontsluitingen in de Zwalmstreek. Zwalm heeft als “twaalf dorpen paradijs” het meest geleden onder afschaffingen, verplaatsingen en verhardingen van buurt- en voetwegjes. Hierdoor heeft de kwaliteit van de landelijke beleving van de streek moeten wijken voor de gemotoriseerde ontsluiting van de streek. Onze missie is om wandelaars, fietsers en ruiters, en alle vormen van niet gemotoriseerde verkeer (rolstoel, joggers, kinderwagens, ... ) opnieuw verkeersveilige of verkeersluwe alternatieven aan te bieden voor hun functionele- en recreatieve- verplaatsingen. Daarbij willen we alternatieve veilige verbindingen herstellen en mogelijk maken tussen dorpskernen en andere landschappelijk waardevolle plekken, voor zachte mobiliteit. Contacteer ons als je graag in team meewerkt aan het aangenamer ontsluiten van onze mooie streek (overleg, planning, uitvoer)


tragewegen@zwalm.be

WIK Boekel

Wik Boekel zag officieel het licht in 1974.De club is gelegen in het hartje van Sint-Blasius-Boekel,deelgemeente van Zwalm.We zijn een kleine, gezellige voetbalclub met sportieve ambities!Onze clubkleuren zijn zwart-wit en geel en het stamnummer bij de KBVK is 8305

Boekelbaan 117, Sint-Blasius-Boekel

info@wikboekel.be

Type vereniging

Sport  (4)
Badmintonclub Zwalm...
Jeugd
Cultuur  (2)
Davidsfonds...
Senioren  (1)
Okra Zwalm...