Zoeken

Home  /  Vrije Tijd  /  Verenigingen

Verenigingen - Sport

Badmintonclub Zwalm

Badmintonclub Zwalm is een feitelijke vereniging met als doel de bevordering van de recreatieve badmintonsport in en rond Zwalm. Iedereen is van harte welkom, leden en niet-leden, beginners en gevorderden, jong en minder jong. Er zijn geen vaste lesmomenten en geen individuele begeleiding. Maar je vindt altijd wel enkele spelers van een zelfde niveau en zo steek je iets van elkaar op. Een eerste keer proberen is gratis. Je kan daarna altijd occasioneel blijven spelen per uur (zonder reservatie van uren of aparte veldjes), met 10-urenkaart of door gewoon lid te worden aan zeer democratische prijzen. Er zijn enkele oefenrackets beschikbaar en plastic shuttles worden altijd door de club voorzien. Iedere vrijdag tussen 20u en 22u, het ganse jaar door.

Sporthal Zwalm, Sportlaan 1

info@badmintonclubzwalm.be

Joggingclub Zwalm

Joggingclub Zwalm is gestart in 1990 met als lokaal het Zwalms Zoo Park. Met een tussenstop in de Zwalmmolen zijn we uiteindelijk gehuisvest in de sporthal van Zwalm. In de sporthal hebben we het grote voordeel dat na de training een douche kan genomen worden. Er zijn 3 trainingen per week voorzien: op dinsdag- en donderdagavond om 19u30 en op zondagvoormiddag om 9u30. Op elke training zijn er steeds een 3-tal afstanden voorzien zodat iedereen aan zijn of haar tempo een afstand kan lopen. Lid worden kan door contact op te nemen met één van de bestuursleden, of langs te komen naar één van de trainingen op dinsdag, donderdag of zondagmorgen: Adres: Sporthal Zwalm, Sportlaan 1, 9630 Zwalm Iedereen is welkom, ook mensen met een beperking. Iedere nieuw beginnende jogger kan 4 keer gratis deelnemen aan de trainingen. Daarna vragen wij echter om je aan te sluiten zodat alles in orde is met de verzekering. Het inschrijvingsformulier is op onze website te vinden. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt € 30,00 waarvan het ziekenfonds een gedeelte zal terugbetalen. De aanvraagformulieren kan je op deze pagina downloaden en bij lidmaatschap laten ondertekenen, om dit vervolgens bij je ziekenfonds in te leveren.

Sportlaan 1, 9630 Zwalm

joggingclubzwalm@gmail.com

Trage Wegen werkgroep

De Trage Wegen werkgroep Zwalm werd opgericht vanuit het ontdekken van noden voor betere ontsluitingen in de Zwalmstreek. Zwalm heeft als “twaalf dorpen paradijs” het meest geleden onder afschaffingen, verplaatsingen en verhardingen van buurt- en voetwegjes. Hierdoor heeft de kwaliteit van de landelijke beleving van de streek moeten wijken voor de gemotoriseerde ontsluiting van de streek. Onze missie is om wandelaars, fietsers en ruiters, en alle vormen van niet gemotoriseerde verkeer (rolstoel, joggers, kinderwagens, ... ) opnieuw verkeersveilige of verkeersluwe alternatieven aan te bieden voor hun functionele- en recreatieve- verplaatsingen. Daarbij willen we alternatieve veilige verbindingen herstellen en mogelijk maken tussen dorpskernen en andere landschappelijk waardevolle plekken, voor zachte mobiliteit. Contacteer ons als je graag in team meewerkt aan het aangenamer ontsluiten van onze mooie streek (overleg, planning, uitvoer)


tragewegen@zwalm.be

WIK Boekel

Wik Boekel zag officieel het licht in 1974.De club is gelegen in het hartje van Sint-Blasius-Boekel,deelgemeente van Zwalm.We zijn een kleine, gezellige voetbalclub met sportieve ambities!Onze clubkleuren zijn zwart-wit en geel en het stamnummer bij de KBVK is 8305

Boekelbaan 117, Sint-Blasius-Boekel

info@wikboekel.be

Type vereniging

Sport  (4)
Badmintonclub Zwalm...
Jeugd
Cultuur  (2)
Davidsfonds...
Senioren  (1)
Okra Zwalm...