Zoeken

Home  /  Vrije Tijd  /  Verenigingen

Verenigingen - Cultuur

Davidsfonds

De grootste culturele organisatie van Vlaanderen levert al jarenlang een groot aanbod aan activiteiten voor jong en oud. Ben je geïnteresseerd in cultuur, meer bepaald Vlaamse cultuur (maar daar beperken we ons niet toe) en zie je het zitten om nu en dan een activiteit (een lezing, een (bedrijfs)bezoek, een voorstelling, een wandeling, enz…) te organiseren, te begeleiden, of gewoon wat mee te helpen op de dag zelf, laat dan wat weten. Hou onze kalender in de gaten, iedereen is welkom!

Scheldestraat 24, 9636 Zwalm

johan.vandendriessche1@telenet.be

Heemkundekring Zwalm

De vzw Heemkundekring Zwalm werd in 1995 opgericht onder de feitelijke vereniging Geschied- en Heemkundekring De Zwalm. Op 22 maart 2019 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot vzw. Vandaag telt de vereniging zo'n 450 leden. Het werkgebied van de vzw is de fusiegemeente Zwalm met haar twaalf dorpen Beerlegem, Dikkele, Hundelgem, Meilegem, Munkzwalm, Nederzwalm-Hermelgem, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-Blasius-Boekel, Sint-Denijs-Boekel (met het gehucht Wijlegem) en Sint-Maria-Latem. De heemkundekring is aangesloten bij de Zwalmse cultuurraad en neemt in dit kader deel aan tal van activiteiten binnen de gemeente Zwalm, al dan niet samen met partnerverenigingen. De vereniging staat onder de zeer gewaardeerde bescherming van de heer Johan Tahon, beeldend kunstenaar. Het doel van de vzw, zoals vermeld in de oprichtingsstatuten, is onder meer: Het ijveren voor een bredere kennis van en de belangstelling voor het cultureel, sociaal, economisch, landschappelijk, bouwkundig en historisch erfgoed en patrimonium van ons heem, binnen de regio Zwalm en met uitbreiding de Vlaamse-Ardennen. Het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedschrijving en alle andere aspecten van de heemkunde zoals genealogie, volkskunde, natuurstudie, archeologie en industriële archeologie, binnen de regio Zwalm en met uitbreiding de Vlaamse-Ardennen; en, Aandacht hebben en opkomen voor het behoud en de bescherming van het historisch erfgoed in Zwalm en het sensibiliseren van informeren van het gemeentebestuur en de lokale bevolking hieromtrent.

Franskouter 6, Sint-Denijs-Boekel

info@heemkundekringzwalm.be

Type vereniging

Sport  (4)
Badmintonclub Zwalm...
Jeugd
Cultuur  (2)
Davidsfonds...
Senioren  (1)
Okra Zwalm...