Burensportdienst

De sportdienst Zwalm behoort tot de burensportdienst Vlaamse Ardennen. Deze telt momenteel 8 leden: Brakel, Kluisbergen, Kruisem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem en Zwalm.

Een burensportdienst is een intergemeentelijk samenwerkingsverband (Interlokale Vereniging) waarbij een aantal aangrenzende gemeenten (lees gemeentelijke sportdiensten) een overeenkomst ondertekenen. Daarin beloven zij elkaar te helpen en te ondersteunen op het vlak van sportbeoefening.

Via een samenwerkingsverband tussen de provinciale sportdienst, de burensportdienst en Bloso wil de provincie alle gemeenten en Bloso betrekken bij een ruim samenwerkingsverband, dat moet leiden tot:

  •  een continue informatie-uitwisseling,
  •  een onderlinge ondersteuning,
  •  intergemeentelijke initiatieven.

Dit moet ervoor zorgen dat in sportzwakkere gemeenten nieuwe initiatieven mogelijk zijn en dat in de goed functionerende gemeenten de activiteiten een supplementaire dimensie krijgen.

 Meer info op www.burensportdienst.be

             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory