Zoeken

Home  /  Vrije Tijd  /  Vrijwilligerswerk  /  Vrijwilligerswerk voor gemeente Zwalm?

Vrijwilligerswerk voor gemeente Zwalm?

Naargelang de behoefte doet het gemeentebestuur regelmatig beroep op vrijwilligers voor de verschillende gemeentelijke diensten (jeugd, sport, toerisme, welzijn, administratie, ...). Daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe kandidaten.

Word jij vrijwilliger?
Een handje toesteken aan de bar voor en na een concert of activiteit van de cultuurdienst? Toegangsticketjes afscheuren? Affiches verdelen? Het kan!
Een dagje het regionaal toerismekantoor 'Streekpunt Zwalm' openhouden? Tof!
Meehelpen met de kinderopvang op de speelpleinwerking, de Woopz? Zeker!
In de bres springen op sportactiviteiten, Vlaanderens Mooiste Marathon, de sportraad? Yes!
Een handje toesteken voor onze 55-plussers, op seniorenfeesten, seniorenraad? Geweldig!
Interesse in de werking van een van onze adviesraden, in de ondersteuning van onze verenigingen? De max!
 
Het kan allemaal!

Dus, je bent zeer welkom het toffe team vrijwilligers te versterken! En...elk jaar word je uitgenodigd op het jaarlijks bedankingsfeest voor alle Zwalmse vrijwilligers. Meer info verkrijg je op de Cultuurdienst!