UiT-databank

www.uitdatabank.be

Je activiteit invoeren op de www.UiTdatabank.be is de manier om promotie te voeren voor je evenement. Het verschijnt op deze manier automatisch op www.uitinzwalm.be en ook automatisch in Het Nieuwsblad online en op www.zwalm.be, zonder dat je er iets voor hoeft te doen!
Invoeren via de UiTdatabank betekent ook automatisch een publicatie in de Zwalmse Post, het gemeentelijk informatieblad dat elke Zwalmenaar in de bus ontvangt.
 

Zwalmse Post

Iedereen die in Zwalm een activiteit organiseert, kan dit bekend maken via de Zwalmse Post. Dit doe je door je activiteit in te voeren op www.uitdatabank.be. Activiteiten die via deze UiTdatabank worden ingevoerd, verschijnen op www.uitinzwalm.be en in de Zwalmse Post. Verschillende soorten activiteiten zijn toegelaten: eetfestijn, feest, sport, cursus, concert, … alleen in bepaalde gevallen worden activiteiten niet gepubliceerd, zowel online als in de Zwalmse Post. Meer info over de gebruiksvoorwaarden kan je opvragen bij de dienst interne zaken: zwalmsepost@zwalm.be.
Het is uiteraard belangrijk om je activiteiten tijdig in te voeren. De Zwalmse Post verschijnt elke maand rond de 20ste. Jij voert je activiteiten best in ten laatste de eerste dag van die maand.  Hoe eerder, hoe beter. Vanaf het ogenblik dat je promotie wil maken voor je evenement kan je het laten verschijnen op www.uitinzwalm.be en op de gemeentelijke website. 

Voorbeeld:

- Jouw activiteit gaat door op 14 mei
- De Zwalmse post verschijnt rond 20 april
- Jij publiceert jouw activiteit voor 1 april op de www.uitdatabank.be 
 Zuidlaan 36
vrijetijd@zwalm.be

Openingsuren
Al onze diensten werken enkel na afspraak. Een afspraak maak je hier of via de centrale infolijn (T 055 49 91 91).


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory