De mini-bus van het OCMW gebruiken?

Voor wie?

Verenigingen, organisaties en diensten uit Zwalm die lid zijn van een gemeentelijke adviesraad van Zwalm kunnen een aanvraag indienen om de minibus van het OCMW te gebruiken voor hun activiteiten. Deze minibus biedt plaats aan een chauffeur en acht inzittenden en is aangepast aan het vervoer van een rolstoelgebruiker en heeft een extra optraptrede. Deze minibus wordt niet uitgeleend aan particulieren of ondernemingen en wordt niet ter beschikking gesteld voor particuliere of commerciële doelstellingen. De minibus kan niet meer uitgeleend worden op dinsdag en woensdag, aangezien dan de minibus dan wordt ingeschakeld in de ophaaldienst.

Waar kan ik terecht?

De vereniging, organisatie of dienst die voor de eerste maal gebruik wenst te maken van de minibus, moet algemene informatie over de aanvrager bezorgen aan het OCMW van Zwalm. Hiervoor wordt een inschrijvingsformulier ter beschikking gesteld. Er wordt best ook telefonisch een afspraak gemaakt om het gebruik van de minibus en het gebruiksreglement toe te lichten.

Vanaf februari 2012 wordt de minibus aan OCMW Zottegem uitgeleend. Zij gebruiken de minibus voor het vervoer van kinderen naar de ZIBO (Zottegems Initiatief Buitenschoolse Opvang).

Organisaties uit Zwalm kunnen de minibus nog steeds gebruiken.

Voor elke aanvraag tot het gebruik moet door middel van een aanvraagformulier een afzonderlijke aanvraag worden ingediend bij OCMW Zottegem, minstens één week op voorhand. De aanvragen worden behandeld in volgorde van indiening.

coördinator Zottegems Initiatief Buitenschoolse Opvang (ZIBO)
Kloosterstraat 40
9620 Zottegem (Erwetegem)
Tel. 09/360 24 86

zibo@ocmw.zottegem.be

Wat kost het?

Er wordt een vergoeding van 0,15 euro per gereden kilometer aangerekend. De minibus moet ook teruggebracht worden met een volle brandstoftank. Er wordt een waarborg gevraagd van 250,00 euro. Deze waarborg zal enkel worden aangewend indien de factuur van de kilometervergoeding niet betaald wordt of indien er kosten moeten vergoed worden aan het OCMW.

Wat moet ik meebrengen?

  • onderstaand inschrijvingsformulier met algemene informatie over de aanvrager (vereniging, organisatie of dienst)
  • ingevuld en ondertekend onderstaand aanvraagformulier
  • "voor akkoord" ondertekend gebruiksreglement
  • identiteitskaart
  • geldig definitief rijbewijs B
  • geldig ondertekende overschrijving ten gunste van het OCMW van Zwalm voor een bedrag van 250,00 euro voor de waarborg (ten laatste bij ondertekening bruikleenovereenkomst)

Downloads

             maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory