Informeer de buurt

Organiseer je een evenement dat mogelijke hinder (denk maar aan geluid, lawaai, … maar ook aan vuilnis, licht, auto’s, voorbijgangers, ….) voor je buurt kan betekenen? Vergeet hen dan niet te informeren.
Dit betekent niet dat je per se huis per huis dient aan te bellen, een briefje in elke bus steken kan al wonderen verrichten. Vergeet op het briefje zeker het nummer waarop je kan bereikt worden en/of je adres niet te vermelden.
Als je van de gemeente de toestemming hebt gekregen om straten af te zetten of parkeerplaatsen in te nemen via een tijdelijke politiemaatregel, zal je trouwens verplicht worden omwonenden hiervan op de hoogte te brengen. De lokale politie voert hierop controles uit.
 
Wil je meerdere straten in jouw dorp uitnodigen of inlichten kan je eventueel ook een beroep doen op de fietskoeriers van Snel & Wel: http://snelenwel.welzijn.net/

 Zuidlaan 36
9630 Zwalm
Tel: 055 48 05 88

Openingsuren

Maandag: 9 u. tot 11.30 u.
Dinsdag: 9 u.  tot 11.30 u.
Woensdag: 9 u. tot 11.30 u. - 14 tot 16 u.
Donderdag: 9 u. tot 11.30 u.
Vrijdag: 9 u. tot 11.30 u.
Of na afspraak

            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory