Zoeken

Home  /  Vrije Tijd  /  Evenementen  /  Vrijwilligers  /  Vrijwilligerswerking en -verzekering

Vrijwilligerswerking en -verzekering

De wet op vrijwilligerswerk omschrijft duidelijk wat vrijwilligerswerk inhoudt. In mensentaal: vrijwilligers geven uit vrije wil, onbetaald een stuk van hun tijd aan een organisatie. We spreken van vrijwilligerswerk als:
  • mensen zich inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft;
  • ze dit onbezoldigd doen: vrijwilligerswerk wordt nooit betaald. Vrijwilligers mogen wel een kostenvergoeding ontvangen, maar volgens strikte regels.
  • ze dit vrijwillig doen: niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen. Een stage, een PWA-opdracht, gemeenschapsdienst of een alternatieve sanctie,… is daarom geen vrijwilligerswerk volgens de wet.

Meer informatie vind je op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Er bestaan rechten en plichten rond vrijwilligerswerk. Zo dient de organisatie bijvoorbeeld verplicht een verzekering af te sluiten.
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk presenteert je ook een aantal Modeldocumenten

Geen resultaten gevonden.