Vrijwilligerswerking en -verzekering

De wet op vrijwilligerswerk omschrijft duidelijk wat vrijwilligerswerk inhoudt. In mensentaal: vrijwilligers geven uit vrije wil, onbetaald een stuk van hun tijd aan een organisatie. We spreken van vrijwilligerswerk als:
 
  • mensen zich inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft;
  • ze dit onbezoldigd doen: vrijwilligerswerk wordt nooit betaald. Vrijwilligers mogen wel een kostenvergoeding ontvangen, maar volgens strikte regels.
  • ze dit vrijwillig doen: niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen. Een stage, een PWA-opdracht, gemeenschapsdienst of een alternatieve sanctie,… is daarom geen vrijwilligerswerk volgens de wet.

Meer informatie via de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Er bestaan rechten en plichten rond vrijwilligerswerk. Zo dient de organisatie bijvoorbeeld verplicht een verzekering af te sluiten.
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk presenteert je ook een aantal Modeldocumenten

 

Info voor de vrijwilliger:

Wie aan vrijwilligerswerkt doet, kan maar goed en juist geïnformeerd zijn als hij/zij wil starten met vrijwilligerswerk of dat reeds doet. De flyer 'slim vrijwilligen' geeft op een duidelijke manier weer wat de wet inhoudt. Wat is een vrijwilliger, mag iedereen vrijwilligen, waar kan je dat doen, ben je verzekerd als vrijwilliger, wat doe je als je onkosten maakt als vrijwilliger…? 

Download de pdf met alle informatie: