Vrijetijdspas

Het gemeentebestuur probeert de prijzen voor culturele, sportieve en jeugdactiviteiten zo laag mogelijk te houden zodat deze voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar blijven. Niettemin merken we dat het aanbod voor heel wat mensen die het financieel moeilijk hebben, toch te duur blijkt. We willen er voor zorgen dat iedereen de kans krijgt om cultuur te beleven, aan sport te doen, kinderen naar de opvang of de speelpleinwerking te laten gaan, … Daarom hebben we deze vrijetijdspas in het leven geroepen.

Waarvoor kan je de vrijetijdspas gebruiken?

De vrijetijdspas is gratis en geeft je een korting van 75% voor verschillende activiteiten die de gemeente organiseert.
Je kan met je vrijetijdspas ook een tussenkomst verkrijgen voor de warme maaltijden die je kinderen op school nuttigen.
Houders van een vrijetijdspas maken ook aanspraak om een laptop te huren/gebruiken via de Sociale dienst. 

Voor wie?

De vrijetijdspas is er voor mensen met een beperkt inkomen.

Hoe en waar kan je hem aanvragen?

Je vraagt de kaart aan bij de sociale dienst van het OCMW. Je brengt je identiteitskaart mee en eventuele documenten die bewijzen dat je in aanmerking komt (bijvoorbeeld attest leefloon, aanslagbiljet belastingen, loonfiche). 

Extra via het OCMW

Als je wil deelnemen aan een activiteit die geen korting geeft met de vrijetijdspas, maar je hebt wel een vrijetijdspas, dan kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW met een vraag naar individuele hulp voor deelname aan die activiteiten (bv. bosklassen of jeugdkampen die niet door de gemeente worden georganiseerd).

Download hier: 

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory