Sneeuw- en ijzelbestrijding

Winterplan gemeente Zwalm

De gemeente zorgt jaarlijks dat ze voorbereid is om de wegen sneeuw- en vorstvrij te houden. Voor het strooien van de wegen wordt jaarlijks 30.500 euro voorzien in de gemeentelijke begroting. Hiermee wordt zout aangekocht en worden de strooiers vergoed. Uiteraard is niet elke winter even streng en kunnen de uiteindelijk gefactureerde bedragen van winter tot winter sterk verschillen.

Waaruit bestaat het strooiplan winterdienst?
Fase 1
In een eerste fase worden de grotere toegangswegen, de trajecten van De Lijn en belbus, de schoolomgevingen en omgevingen van rust- en verzorgingsinstanties gestrooid.
Fase 2
In een tweede fase worden dan de kleinere wegen gestrooid.
De ruilverkavelingswegen en de zeer kleine wegen worden niet gestrooid.
Opdeling in percelen
De gemeente werd opnieuw verdeeld in 5 percelen of zones. Voor elke zone wordt een verantwoordelijke aannemer-landbouwer aangesteld volgens een objectieve aanbestedingsprocedure. Het spreekt voor zich dat de verantwoordelijke niet op elke plaats in zijn zone tegelijk kan zijn.
Vermijden van schaarste
De gemeente kan zich nog steeds beroepen op een raamcontract dat eerder werd afgesloten. Bij deze leverancier werd een stock gereserveerd die door de leverancier gegarandeerd wordt aan de gemeente Zwalm. Zo staat er 250 ton zout klaar voor Zwalm, bovenop de overschotten van vorige winter.
Zelf zout ophalen?
We willen de burgers van Zwalm de mogelijkheid bieden om zout te komen ophalen aan de loods van de gemeente (Zuidlaan 79). Dit kan door een eigen stevig recipiënt (emmer, plastic bak, …) mee te brengen en zout te nemen uit de voorraadzak die voor de loods zal worden geplaatst. De plaatsing van de voorraadzak gebeurt op het ogenblik dat de eerste vrieskou wordt voorspeld.
Voetpad sneeuwvrij houden
Graag willen wij je er nog eens aan herinneren dat iedereen verplicht is om het voetpad voor zijn deur sneeuw- en ijsvrij te houden.
Behulpzaam ruimen
Mogen we dan ook een oproep doen aan iedereen om eens te kijken of een buurman of buurvrouw hierbij hulp kan gebruiken. Bied gerust je spontane hulp aan bij de mensen die door leeftijd, gezondheidsproblemen of om welke reden ook hulp kunnen gebruiken. Durf ook zelf hulp te vragen. Je kan ook beroep doen op de PWA-werking (PWA = plaatselijk werkgelegenheidsagentschap). Alles over de PWA-dienst van de gemeente Zwalm.
Voor meer info over het winterplan kan je terecht bij de dienst grondgebiedzaken.

Beheren
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory