Wonen en leefomgeving

Bouwen en verbouwen

Aanvraagformulieren, omgevingsvergunning, bouw- en sloopafval, leegstand, riool en septische put ...

Lees meer

Afval en containerpark

Afval en DIFTAR, containerpark, ophaling aan huis?, afval vermijden, sluikstort en zwerfvuil

Lees meer

Mobiliteit, wegen en infrastructuur

Sneeuw- en ijzelbestrijding, openbare verlichting, bermen, riolering, wegenwerken, kerkhoven, signalisatie, ...

Lees meer

Politie en veiligheid

Lokale politiezone, wijkcommissariaat, politiereglementen, buurtinformatienetwerk ...

Lees meer

Milieu en natuur

Vergunningen, boom en bos, bodem, dieren, vuurwerk, geluidsnormen, meldpunt milieuklachten ...

Lees meer

Subsidiewijzer gemeente Zwalm

Een handig overzicht van alle gemeentelijke subsidies en premies voor inwoners en verenigingen.

Lees meer

GAS-reglement

Graag Aangenaam Samenleven in de politiezone Brakel

Lees meer
 


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory