Asbest in of om je huis? Wat nu?

Het is algemeen geweten dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Gezondheidsproblemen bij werknemers en omwonenden van asbestverwerkende bedrijven, … hebben dit voldoende duidelijk gemaakt. Asbest is inmiddels verboden en niet meer te koop. Maar in het verleden is het materiaal in Vlaanderen veel toegepast. Iedereen kan het daarom nog tegenkomen in en om zijn woning bv. in cementgolfplaten, in dakleien, in gevelleien of in bloembakken.

Asbesthoudend materiaal levert vooral gevaar op als het op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt. Dan komen asbestvezels vrij in de lucht terecht en kunnen ingeademd worden. Dit geeft aanleiding tot asbestziekten. Er is een algemeen verbod op het produceren, het (her)gebruiken en het op de markt brengen van alle toepassingen van asbest. Het algemene verbod geldt niet voor toepassingen die reeds geïnstalleerd of in gebruik waren.

Soorten:

Hechtgebonden asbest

De asbestvezels zijn stevig verankerd in het dragermateriaal. Bijvoorbeeld asbestcement in golfplaten, leien en buizen. De verankering neemt af naarmate het materiaal meer verweert of veroudert.

Ongebonden asbest

Het gaat om producten waarin het asbest min of meer los zit. Bijvoorbeeld in asbestkoord. De vezels zijn minimaal verankerd in het dragermateriaal zodat ze zeer gemakkelijk vrijkomen als het materiaal verweert of wordt bewerkt.

Verwijderen

Alles hangt af van het soort asbesthoudend materiaal en de staat waarin het verkeert. De algemene regel is dat asbesthoudend materiaal in goede toestand meestal mag blijven waar het zit. Vooral toepassingen van hechtgebonden asbestcement leveren weinig risico op. Toch moet je steeds waakzaam blijven. Asbesthoudend materiaal dat zich nu in goede staat bevindt, kan op termijn een gevaar opleveren omdat het verweert of wordt beschadigd.
Beschadigd of verweerd, hechtgebonden of ongebonden asbesthoudend materiaal kan beter verwijderd worden als het niet afgeschermd is. Ook ongebonden asbest in goede staat kunt u best laten verwijderen of afschermen indien mogelijk.

Enkele veiligheidstips voor wie zelf hechtgebonden asbest wil verwijderen:

 • Controleer of het materiaal hechtgebonden is, nog in relatief goede staat verkeert, en makkelijk door jezelf te verwijderen valt. Is dat niet het geval, dan neem je beter contact op met een erkend asbestverwijderaar.
 • Breek geen platen, hierdoor kunnen vezels vrijkomen. 
 • Draag beschermingskledij, een mondmasker en handschoenen. 
 • Voorkom dat asbestdeeltjes zich verspreiden door het te benevelen. 
 • Verwijder de delen een voor een, met de hand.
 • Gebruik uitsluitend handwerktuigen. Je mag het asbest niet schuren, slijpen, zagen, boren, breken of andere agressieve bewerkingen uitvoeren.
 • Zorg als je binnenshuis werkt voor een goede verluchting, en reinig achteraf met water. Gebruik geen stofzuiger!
 • Spring voorzichtig om met het verwijderde materiaal: zorg dat het niet kan breken.
 • Breng het hechtgebonden asbestafval meteen naar het recyclagepark of de stortplaats. Deponeer het niet bij het bouw- en sloopafval. Informeer indien nodig bij het personeel.
Ongebonden asbest, sterk verweerd asbestcement en moeilijk te verwijderen toepassingen kunt u niet zelf op een veilige manier afbreken. Doe in dergelijke gevallen dus een beroep op een professionele asbestverwijderaar.

Waar naartoe?

Ongebonden asbesthoudend afval moet afgevoerd worden door een erkende ophaler voor asbestafval. Een lijst van erkende ophalers kan u bekomen bij OVAM.
Een erkende verwijderaar kan je helpen bij het veilig verwijderen.

Hechtgebonden asbestcement in relatief goede staat mag naar het recyclagepark. Het asbestafval moet afgezonderd gehouden worden van ander afval zoals bouw- en sloopafval. Op het recyclagepark wordt het verzameld in een afzonderlijke container. Het asbest moet verpakt binnengebracht worden in een transparante folie of zak van minstens 100 micron dik, bij voorkeur is de zak 150 micron dik. Onverpakte asbest wordt niet meer aanvaard.
Voor het deponeren op het recyclagepark gelden volgende richtlijnen:
 • Het asbest moet verpakt binnengebracht worden in een transparante folie of zak van minstens 100 micron dik, bij voorkeur is de zak 150 micron dik. Onverpakte asbest wordt niet meer aanvaard.
 • Wij aanvaarden enkel asbestcementmateriaal dat van huishoudelijke oorsprong is. Dit betekent dat het om kleine hoeveelheden gaat.
 • De platen mogen ook hier niet gebroken worden.
 • Het asbestcementmateriaal moet voorzichtig neergelegd worden in de container.

Meer info

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory