Tarieven en factuur

Tarieven

Diftar-container (= groene restafvalcontainer)

Op basis van uw aangeboden hoeveelheden (per kg) ontvangt u eenmaal per jaar een factuur. Daarnaast betaalt u nog een bijkomend vast bedrag per aanbieding. Dit tarief is afhankelijk van de grootte van uw container. Om ontwijkgedrag te ontmoedigen wordt een forfaitaire minimumbelasting van 1,18 euro per maand aangerekend.

 Type container  Per aanbieding  Per kg
 40 liter  0,14 euro  0,28 euro
 120 liter  0,29 euro  0,28 euro
 240 liter  0,59 euro  0,28 euro

Ophaling op afroep

Zes keer per jaar krijgt u de gelegenheid om aan huis uw grof vuil en snoeihout te laten ophalen.
Voor een ophaling aan huis van grof vuil betaal je 30 euro (maximaal 3 kubieke meter).
Voor een ophaling aan huis van snoeihout betaal je 15 euro (maximaal 3 kubieke meter). 

Gratis fracties (Maximaal toegelaten hoeveelheid per containerparkbezoek)

 • Accu’s: maximaal 1 accu
 • AEEA: geen maximum
 • Autobanden: maximaal 4 banden
 • Batterijen: geen maximum
 • Herbruikbare materialen: geen maximum
 • Hol glas: geen maximum
 • Oude metalen: geen maximum
 • Papier en karton: geen maximum
 • Piepschuim: geen maximum
 • KGA (algemeen): maximum 5 stuks
 • KGA (frituurolie): maximum 5 liter
 • KGA (motorolie): maximum 10 liter
 • KGA (TL-lamp, …): maximum 5 stuks
 • Luier- en incontinentiemateriaal: geen maximum
 • Textiel: geen maximum
 • Zachte plastics: geen maximum

Betalende fracties (Tarief per begonnen kubieke meter)

 • Asbest: Iedere belastingplichtige heeft recht op het gratis aanbrengen van 1 m³ gebonden asbest per kalenderjaar. Voor bijkomende hoeveelheden geldt het tarief van 2,50 euro per begonnen m³
 • Boomstronken: 2,50 euro
 • Bouw- en sloopafval: 2,50 euro
 • Gips en cellenbeton: 2,50 euro
 • Grof huisvuil: 10,00 euro
 • Harde Plastics: 2,50 euro
 • Houtafval: 2,50 euro
 • Landbouwfolies: 10,00 euro
 • Porselein: 2,50 euro
 • Tuinafval en snoeihout: 2,50 euro
 • Vlak glas: 2,50 euro
 • Zuiver steenpuin: 2,50 euro

Afvalkrediet

De vroegere huisvuilbelasting is sinds enkele jaren omgevormd naar een ‘afvalkrediet’ (36 euro per jaar of 3 euro per maand). Dit afvalkrediet kan je gebruiken om je containerparkbezoeken en je ophalingen aan huis van grof vuil en snoeihout mee te betalen. Heb je veel afval? Dan kunnen de totale kosten hoger zijn dan 36 euro en zal je extra moeten betalen. Heb je weinig afval? Dan betaal je het vastgestelde bedrag van 36 euro.

PMD-zakken/luierzakken

 • PMD-zakken: 1 rol (12 stuks): 1,50 euro
 • Luierzakken: 1 rol (10 stuks): 2,50 euro
 • Bij aankoop van 1 doos PMD- of luierzakken wordt er een korting van 5% toegekend.

De factuur

De factuur ontvang je 1 keer per jaar (eind februari – begin maart). Op de factuur zal je de datums terugvinden waarop je de Diftar-container hebt aangeboden, je containerparkbezoeken en eventueel de ophalingen aan huis. Om ontwijkgedrag (sluikstorten en -stoken) te ontmoedigen, wordt een forfait aangerekend. Iedereen betaalt sowieso een factuur van minstens 50,16 euro per jaar en die minimumfactuur is als volgt opgebouwd:
 • 12 x 1,18 euro (= het minimum bedrag per maand dat aangerekend wordt voor de groene restafvalcontainer)
 • 12 x 3,00 euro (= het afvalkrediet van 36,00 euro)
 • Totaal: 50,16 euro
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory