DIFTAR

Wat is DIFTAR?

DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van de hoeveelheid afval, volgens het principe "de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart".

Wat kost DIFTAR?

Op basis van jouw aangeboden hoeveelheden ontvang je eenmaal per jaar een factuur.

De prijs per kilogram is 0,28 euro. Daarnaast betaal je nog een bijkomend vast bedrag per aanbieding van jouw container. Dit tarief is afhankelijk van de grootte van jouw container:
  • 40 liter: 0,14 euro;
  • 120 liter: 0,29 euro;
  • 240 liter: 0,59 euro.
Om ontwijkgedrag te ontmoedigen wordt een forfaitaire minimumbelasting van 1,18 euro per maand aangerekend.

DIFTAR-container kopen?

Ieder gezin krijgt een afvalcontainer ter beschikking via de gemeente. Als bewoner ben je verplicht om deze container te aanvaarden. Elk gezin kan slechts over één container beschikken. Uitzonderlijk kan, aan huishoudens die niet voldoende hebben aan 1 restcontainer en hiervoor welbepaalde redenen voor hebben, tegen betaling van 40 euro een extra restcontainer verkrijgen. Behalve als men reeds beschikt over een restcontainer 240L. Hiervoor kan je terecht bij de IVLA-infolijn. 
Een extra 240L container kan enkel aangekocht worden indien een gezin uit minstens 7 leden bestaan. De extra containers worden pas geleverd na betaling van 40 euro.
Hiervoor kan je terecht bij IVLA.
 

Mijn container is stuk, wat nu?

Als bij de ophaling de container is beschadigd, kan je bellen met de IVLA-infolijn. Er wordt dan een afspraak gemaakt wanneer de herstelling of vervanging van de container gebeurt.

Hoe wordt er gewogen?

Tijdens de ophaalronde wordt de container voor en na lediging gewogen. De hoeveelheid afval is meteen gekend door het gewichtsverschil. Afval dat bij lediging in de container achterblijft, wordt dus niet aangerekend.

In elke container zit een gegevens-chip. Op deze chip worden jouw contactgegevens en het type container (unieke code) opgeslagen. Deze gegevens kunnen onmogelijk gewijzigd worden, zodat fraude ten allen tijde uitgesloten is.

De afrekening gebeurt op basis van die gegevens. Een overzicht hiervan vind je op elke nieuwe betalingsuitnodiging.

Wat als mijn container overvol is?

Je stopt het afval in zakken (ongeveer dezelfde grootte als de oude afvalzakken, maar niet groter dan de inhoud van jouw container). Je telt het aantal zakken en belt naar de IVLA-infolijn. Je geeft door waar je woont, hoeveel zakken je buiten zal zetten en wanneer je dat zal doen. Uiteraard kan dit enkel op de voorziene ophaaldata voor restafval. Deze extra dienst kan je maximaal 3 keer per kalenderjaar gebruiken. Per keer kan je maximaal 10 zakken aanbieden. Deze aanvraag dient uiterlijk op woensdag in de week van de ophaling te gebeuren.

Op de afgesproken datum zet je de zakken naast jouw restafvalcontainer. De zakken worden alleen meegenomen als het aantal overeenkomt met wat je hebt doorgegeven. Anders bestaat de kans dat een passant een extra zak heeft bijgezet en jij zijn kilo's moet betalen. De zakken worden in jouw restafvalcontainer gestopt en dan gewogen, zoals de rest van jouw afval. Op die manier wordt het gewicht van de extra zakken geregistreerd op de chip van je DIFTAR-container. Het extra gewicht zal verrekend worden op je DIFTAR-factuur.

Heb je systematisch teveel afval, bekijk dan of je wel goed sorteert en overweeg pas dan om een groter containerformaat aan te vragen.

Welke containerformaten bestaan er?

Een container van 120 liter is het standaardformaat. Daarnaast bestaat er ook een container van 40 liter en een container van 240 liter.

Het wisselen van een container kan aangevraagd worden bij de IVLA-infolijn. Op de dag van de omwisseling zet je de container vóór 7 u. ’s morgens buiten. De container moet leeg zijn.

Hoe kan men een container proper houden?

Een eenvoudige manier om te voorkomen dat afvalresten in de container achterblijven, is onderin enkele vellen krantenpapier leggen. Wanneer de container geledigd wordt, wordt deze gekanteld en geschud. Een stuk krant komt makkelijk los en bijgevolg zal al het afval erboven uit de container verwijderd worden. Bovendien absorbeert het krantenpapier vocht dat afkomstig is van het afval. Voor wie de groene container niet wenst te reinigen, zijn er in de handel ook speciale flinterdunne zakken te koop die een volume hebben dat overeenstemt met dit van een container. Zo een zak heeft een verwaarloosbaar gewicht, de geringe draagkracht ervan vormt geen probleem omdat het gewicht van het afval gedragen wordt door de container. Wanneer de container geledigd wordt, valt de zak met al het afval erin uit de container.

Is DIFTAR wel fraudebestendig?

Vóór het ledigen, controleert het systeem of de aangeboden container wel geledigd mag worden. Een gestolen container komt op een zwarte lijst te staan, waarvan dagelijks een geactualiseerde versie in de boordcomputer is opgeslagen. Containers op de zwarte lijst mogen niet zondermeer geledigd worden. Dit voorkomt dat iemand een container zou stelen om dan op kosten van de eigenaar zijn afval aan te bieden. Ook de containers die bij de IVLA-infolijn werden afgemeld omdat de mensen bv. verhuisd zijn, worden op deze zwarte lijst gezet zolang niemand anders zich aangemeld heeft. Op deze manier kan er geen afval meegegeven worden op rekening van de vorige bewoner.

Zal mijn buur afval dumpen in mijn container?

Eén van de bedenkingen die mensen zich maken bij een systeem waarbij betaald moet worden per aangeboden kilogram afval, is de vrees dat de buur of een passant zijn afval in hun container zal dumpen. Technisch valt hier wel een mouw aan te passen: het is namelijk mogelijk om een container te voorzien van een slot dat de gebruiker kan openen met behulp van een sleutel. Wel moet vermeden worden dat de beladers bij hun ophaalronde een reusachtige sleutelbos moeten meetrossen. Daarom zijn de sloten zo ontworpen dat, als de container wordt omgekeerd door het beladingsmechanisme van de huisvuilwagen, het slotmechanisme verschuift waardoor het slot wordt ontsloten. Deze technische oplossing is echter niet goedkoop en is daarom enkel te verkrijgen door het betalen van 30,00 euro. Een dergelijk slot kan aangevraagd worden via de IVLA-infolijn en zal enkel geleverd worden na betaling.

Moet er ook betaald worden voor het afval dat achterblijft in de container?

De hoeveelheid afval die aangeboden wordt door de burger wordt bepaald door dit afval te wegen. Hiervoor wordt de container gewogen voor lediging en na lediging. Het verschil tussen deze twee wegingen wordt gebruikt om de hoeveelheid afval dat uit de container verwijderd is te bepalen. Afval dat eventueel achterblijft in de container wordt dus niet aangerekend. Enkel het afval dat effectief uit de container is verwijderd wordt in rekening gebracht.

Is het wegen van het afval wel nauwkeurig?

De hoeveelheid afval die aangeboden wordt door de burger wordt vastgesteld door dit afval te wegen. Hiervoor wordt de container gewogen vóór lediging en na lediging. Het verschil tussen deze twee wegingen is de hoeveelheid afval die uit de container verwijderd is. Voor de weging van containers met een beladingssysteem bestaan er ijkprocedures die erkend zijn door het ministerie van Economische Zaken. Zo een ijkprocedure garandeert dat systematische afwijkingen van de wegingen die een invloed kunnen hebben op de kostenaanrekening uitgesloten zijn. Om de beïnvloeding van de weging door toevallige omstandigheden te minimaliseren, worden tijdens de hefbeweging meerdere wegingen uitgevoerd. Op basis van deze metingen wordt een gemiddelde bepaald. Zulk een gemiddelde is een betrouwbare maat omdat afwijkende metingen op deze manier geneutraliseerd worden.

Wat moet ik doen ingeval een overlijden?

Van zodra het overlijden gemeld wordt bij de gemeente wordt de afvalcontainer automatisch geblokkeerd als er geen andere personen gedomicilieerd zijn. Indien er toch nog een andere persoon is wordt hij of zij de nieuwe referentiepersoon.

De erfgenamen van de overledene kunnen nog voor een bepaalde periode gebruik maken van de container indien gewenst. Dit kan aangevraagd worden bij de milieudienst.

Wat moet ik doen bij verhuis?

De diftar container hoort bij de woning. Neem ze dus niet mee naar je nieuwe adres maar laat die staan. Op het moment dat je je verhuis meldt op het gemeentehuis wordt de container automatisch geblokkeerd. Je kan dit bovendien ook melden bij de IVLA-infolijn.

Zorg er dus voor dat de container leeg is bij de verhuis:
  • Ofwel neem je dus het afval mee naar jouw adres;    
  • Ofwel breng je de milieudienst op de hoogte om, nadat je de melding van verhuis hebt doorgegeven aan de gemeente, een bijkomende lediging aan te vragen.
Als de nieuwe inwoners ingeschreven zijn, worden zij de nieuwe referentiepersonen van de containers.
 
Wie graag gebruik maakt van de diftar container vóór de inschrijving, kan deze container laten activeren bij de IVLA-infolijn.
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory