Anti-reclamestickers en papieren telefoonboek?

Anti-reclamestickers en de Robinsonlijst

Reclamedrukwerk en gratis weekbladen vullen wekelijks de brievenbus. Voor een groot aantal mensen is dit een belangrijke bron van informatie, anderen laten deze hoeveelheid papier ongelezen. Deze laatste groep vormt een overbodige kost voor uitgevers. Bovendien verhoogt dit nutteloze drukwerk de berg oud papier. Om reclamedrukwerk en gratis regionale bladen zo doelgericht mogelijk te kunnen verspreiden en tegelijk minder papierafval te produceren zijn er voor iedereen anti-reclamestickers ter beschikking. Deze stickers kan je  verkrijgen op het gemeentehuis.

Vaak ontvang je geadresseerde reclame en stel je je de vraag hoe het bedrijf aan je naam en adres komt. Deze vorm van reclameverspreiding kan worden tegengegaan door je naam en adres te laten opnemen op de Robinsonlijst. (Belgisch Direct Marketing Verbond, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel of via www.robinsonlist.be). Marketingbedrijven die aangesloten zijn bij het Marketing Verbond sturen geen reclameboodschappen meer naar alle geregistreerden.

Zeg je papieren telefoonboek op!

Gebruik je thuis de Witte of Gouden Gids nog? Waarschijnlijk niet in dit internettijdperk. Surf daarom naar www.1207.be en vink aan 'Ik wil geen telefoongids (2,5 kg papier) meer ontvangen of via http://info.truvo.be/uitschrijven. Je kan dit ook aanvragen via de Dienst Telefoongidsen op het gratis telefoonnummer 0800 980 22 of via een e-mail naar gids@belgacom.be. Jouw naam wordt dan geschrapt van de distributielijst voor de volgende edities van de Witte Gids en de Gouden Gids.
De personen die de gidsen rondbrengen hebben een lijstje bij van wie de gidsen wel nog wil krijgen of hoeveel exemplaren er moeten geleverd worden op een bepaald adres.
Wanneer 90% van de mensen niet langer een telefoongids op zijn stoep wil, dan is dit 2.650 ton CO2 (5000 ton papier x 525 kg CO2) per jaar gespaard!
Ben je toch op zoek naar een telefoonnummer of adres? Op www.1207.be kan je telefoongidsen online raadplegen.