Anti-reclamestickers en Robinsonlijst

Anti-reclamestickers en de Robinsonlijst

Reclamedrukwerk en gratis weekbladen vullen wekelijks de brievenbus. Voor een groot aantal mensen is dit een belangrijke bron van informatie, anderen laten deze hoeveelheid papier ongelezen. Deze laatste groep vormt een overbodige kost voor uitgevers. Bovendien verhoogt dit nutteloze drukwerk de berg oud papier. Om reclamedrukwerk en gratis regionale bladen zo doelgericht mogelijk te kunnen verspreiden en tegelijk minder papierafval te produceren zijn er voor iedereen anti-reclamestickers ter beschikking. Deze stickers kan je verkrijgen op het gemeentehuis.

Vaak ontvang je geadresseerde reclame en stel je je de vraag hoe het bedrijf aan je naam en adres komt. Deze vorm van reclameverspreiding kan worden tegengegaan door je naam en adres te laten opnemen op de Robinsonlijst. (Belgisch Direct Marketing Verbond, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel of via www.robinsonlist.be). Marketingbedrijven die aangesloten zijn bij het Marketing Verbond sturen geen reclameboodschappen meer naar alle geregistreerden.
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory