Wat is gratis, wat betalend?

Gratis

 • Autobanden
 • Batterijen
 • Elektrische apparaten (AEEA)
 • Gekleurd flessenglas
 • KGA
 • Luiers en incontinentiemateriaal
 • Metaal
 • Papier en karton
 • Piepschuim
 • Textiel
 • Wit flessenglas
 • Witgoed
 • Zachte plastics

Betalend

 • Asbest
 • Boomstronken
 • Gips en cellenbeton
 • Grof huisvuil
 • Harde plastics
 • Houtafval
 • Landbouwfolies
 • Porselein
 • Steenpuin
 • Tuinafval en snoeihout
 • Vlak glas

 

Overzicht tarieven

Algemeen

In het containerpark kan je je gesorteerd huishoudelijk afval inleveren, behalve het gewoon huisvuil/restafval, dat hoort in de groene Diftar-container. Tegenwoordig worden ongeveer 25 afvalstromen selectief ingezameld. Alleen het grof restafval gaat uiteindelijk naar de verbrandingsoven. Asbestcementplaten (verplicht verpakt aan te leveren) gaan naar een geschikte stortplaats. Al de rest wordt gesorteerd, gerecycleerd, herbruikt, ...
Sorteren in het containerpark is verplicht. De afvalberg wordt steeds groter en de verwerkingskosten worden alsmaar hoger. Juist sorteren leidt tot een betere recyclage en door recyclage kunnen we de hoeveelheid restafval verminderen en dalen de verwerkingskosten.
Het aanbrengen van afval is beperkt tot 2 m³ per aanvoerbeurt en de toegang tot het containerpark is beperkt tot tweemaal per dag. Neem je tijd om alles in de juiste container te deponeren!

Toegang

Alle inwoners hebben toegang tot het containerpark met hun identiteitskaart.
Het containerpark is opengesteld voor:
 • inwoners van Zwalm
 • mensen die in Zwalm belastingen betalen op tweede verblijven  
 • personen en handelszaken die een uitbating hebben op het grondgebied van Zwalm, voor het inleveren van bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval.
 • verbouwers die een woning kochten of huren
 • openbare diensten, kerkfabrieken, verenigingen, instellingen,...
Personen die niet in Zwalm wonen en/of handelszaken/ondernemingen die in de gemeente gevestigd zijn en toch toegangsgerechtigd zijn, kunnen een toegangsbadge afhalen op de milieudienst.

Lees hier het integrale gebruikersreglement van het gemeentelijk containerpark na.

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory