Huisvuil

Tweewekelijkse ophaling op vrijdag

Huisvuil is het huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld of opgehaald, de zogenaamde restfractie. Huisvuil dient aangeboden te worden in de donkergroene DifTar-container en wordt om de twee weken opgehaald. Huisvuil of restfractie, wordt niet ingezameld in het containerpark.

Wat mag niet?

  • alle andere fracties die selectief worden ingezameld in het containerpark of worden opgehaald,
  • krengen en slachtafval.