Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Afval en containerpark  /  Sluikstort, zwerfvuil en de mooimakers  /  Gemeentelijke subsidie voor het opruimen van zwerfvuil met je vereniging

Gemeentelijke subsidie voor het opruimen van zwerfvuil met je vereniging

Het opruimen van zwerfvuil langs de Zwalmse wegen door het gemeentepersoneel neemt veel tijd in beslag. Daarom peilde het gemeentebestuur naar de interesse bij de Zwalmse scholen en verenigingen om hierbij een handje te helpen. Het gemeentebestuur besliste om een toelage te voorzien voor scholen of verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren. Zo wil de gemeente de netheid en het milieubewustzijn onder de bevolking verder blijven stimuleren. De ondersteuning gebeurt binnen het kader van Mooimakers, een initiatief van de Vlaamse overheid, waarbij het educatieve aspect van de school of vereniging centraal staat.

Voor verenigingen die niet in aanmerking komen voor het traject via Mooimakers voorziet de gemeente een aangepaste beloning overeenkomstig het reglement hieronder.

De gemeente voorziet de nodige vuilniszakken en geeft aan de deelnemers fluohesjes, handschoenen en grijptangen in bruikleen. Na de actie wordt het afval opgehaald door de Propermobiel. Scholen en verenigingen die graag een zwerfvuilactie op touw zetten, kunnen hiervoor contact opnemen met de milieudienst.