Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Bouwen en verbouwen  /  Aanvraag oprit openbaar domein

Aanvraag oprit openbaar domein

Beheersing van de waterproblematiek is heel belangrijk in onze gemeente. De ontharding van het openbaar domein, om zo meer ruimte te maken voor groen en waterinfiltratie, met respect voor de landelijke omgevingskwaliteiten van deze streek, vormt hierin een belangrijk onderdeel. Daarom wordt de te verharden breedte voor een oprit of toegang en de keuze in te gebruiken materialen beperkt. Het vermijden van bijkomende niet noodzakelijke verhardingen is immers heel belangrijk. Een oprit dient steeds noodzakelijk te zijn om toegang te verkrijgen tot een vergunde carport, garage, parkeerplaats of een gebouw.

Openbaar domein

Je legt  een oprit of toegang naar de voordeur aan, dan wil je natuurlijk dat het stuk tussen de rand van de weg en jouw eigendom ook verhard en toegankelijk wordt. Dit is openbaar domein dat niet zomaar mag worden verhard . Je dient hiervoor een aanvraag in te dienen, hetzij binnen je omgevingsvergunningsaanvraag, hetzij via onze website.

Hoe dien je een aanvraag in ?

Je bezorgt ons een plannetje met aanduiding van de afmetingen, materialen en de bestaande toestand (locatie verlichtingspalen, aansluitputjes riolering en drinkwater, verkeersborden,…) Als je een aanvraag indient via het omgevingsloket, volstaat het dat deze informatie opgenomen is op het inplantingsplan (bestaande en nieuwe toestand). Tevens bezorg je ons een recente foto van de bestaande toestand. Als je de aanvraag hier online indient, gebruik je dit aanvraagformulier. Als je een afwijking wil op de standaard regels, dien je dit extra te motiveren.

Wat zijn de regels?

1. Binnen bebouwde kom
a. Er ligt een voetpad.
Dan kan je de verlaging van het voetpad hier online aanvragen. Dit wordt steeds uitgevoerd in beheer van de gemeente.
b. Er ligt geen voetpad.
Het college kan beslissen een voetpad aan te leggen. Dit gaat meestal over een groter stuk dan enkel voor je woning. Je kan een verlaging in het nieuwe voetpad aanvragen om toegang tot jouw garage te krijgen.
Als het college beslist geen voetpad aan te leggen, volg je de regels die gelden buiten bebouwde kom.

2. Buiten bebouwde kom : zie schema 

Consulteer hier de regels.

Procedure

Een aanvraag van een oprit binnen een omgevingsvergunningsaanvraag volgt de procedure van de omgevingsvergunning. Voor een afzonderlijke aanvraag via de website, wordt je aanvraag eerst gecontroleerd op volledigheid. Daarna wordt ze verwerkt door de administratie en neemt het College een beslissing over de aanvraag. Een vergunning voor werken aan een oprit is 1 jaar geldig.

Wat als … je zonder vergunning een oprit aanlegt ?
Als het lokaal bestuur vaststelt dat er een nieuwe oprit aangelegd is op openbaar domein zonder vergunning of in afwijking van de vergunning, zal worden gevraagd dit binnen een bepaalde termijn te herstellen of te regulariseren. Als je hier geen gevolg aan geeft, kan het lokaal bestuur dit herstellen op jouw kosten.

Wat als mijn huidige oprit niet voldoet aan de nieuwe regels ?
Het oprittenreglement gaat pas in vanaf november 2023. De regels zijn enkel van toepassing op nieuwe aanvragen. Alle opritten en toegangen die voordien reeds aangelegd waren, kunnen behouden blijven in hun huidige toestand.

Onderhoud

Na het aanleggen van de hoofdtoegang en/of oprit dient de aanvrager, de opvolgers en rechthebbenden ‘als een goede huisvader’ in te staan voor het onderhoud van deze verhardingen. Zij zullen zich gedragen naar de huidige en toekomstige wetten alsook naar de maatregelen en schikkingen die het lokaal bestuur nuttig zou oordelen om voor te schrijven. Zo wordt de aanvrager erop gewezen dat het gebruik van herbiciden verboden is op openbaar domein.

De onverharde berm wordt onderhouden door het lokaal bestuur en wordt opgenomen in het bermbeheerplan. Hierin wordt bepaald hoe vaak en wanneer de berm mag worden gemaaid, afhankelijk van het type vegetatie en de bodem. Dit komt neer op 1 à 2 keer per jaar. Het is niet verboden de onverharde berm zelf vaker te maaien. Het lokaal bestuur dient zich echter te houden aan de regels van het bermbeheerplan.