Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Bouwen en verbouwen  /  Vergunningen  /  Milieuvergunning

Milieuvergunning

Beschrijving

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil uitbaten of uitbaat, moet je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of je bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 volgens het omgevingsbesluit.

De klasse 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van het bedrijf voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten.

 • Klasse 1: de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Omgevingsvergunning

De milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning worden vanaf 1 juni 2017 samengevoegd tot de omgevingsvergunning.

Voorwaarden

 • Voor klasse 1 en 2 heb je een milieuvergunning nodig.
 • Voor klasse 3 geldt een meldingsplicht.

Procedure

Ga eerst zelf na in welke klasse jouw bedrijf valt.

Afhankelijk van de klasse heb je een andere milieuvergunning nodig.

 • Behoort je bedrijf tot klasse 1?
  Dan valt het bedrijf onder de omgevingsvergunning. Vraag een omgevingsvergunning aan bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De omgevingsvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen een termijn van 105 dagen na het ontvankelijk en volledig verklaren.
 • Behoort je bedrijf tot klasse 2?
  Vraag dan een milieuvergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen een termijn van 105 dagen na het ontvankelijk en volledig verklaren.
 • Behoort je bedrijf tot klasse 3?
  Dan ben je enkel verplicht dit te melden.

Hoe aanvragen

 De aanvraag verloopt digitaal via het omgevingsloket.

Problemen met het omgevingsloket?

Bij problemen met het omgevingsloket kunt u terecht bij de helpdesk van het omgevingsloket.