Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Bouwen en verbouwen  /  Vergunningen  /  Melding werken aan niet-beschermde constructie in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Melding werken aan niet-beschermde constructie in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Beschrijving

Een volledige lijst van de te melden werken vind je terug in art. 6.2.5 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet onroerend erfgoed.

Volgende werken komen al zeker in aanmerking: vervanging van dakbedekking, vervanging van buitenschrijnwerk, het schilderen in andere kleuren, het verstevigen van constructieve elementen, ...

De melding moet gebeuren via het formulier "Melding van werkzaamheden aan niet als monument beschermde constructies binnen beschermde stads- of dorpsgezichten." Dit formulier vind je op deze pagina.

Benodigdheden

Om snel een oordeel te kunnen vormen, voeg je volgende zaken toe aan het verplicht in te vullen formulier:
  • Duidelijke foto’s van de constructie, bijvoorbeeld een foto van de volledige gevel en detailfoto’s van het schrijnwerk dat je wil vervangen.
  • Een uitgebreide omschrijving van de werken, bijvoorbeeld een uitgebreide omschrijving van bestaande en nieuwe materialen of kleuren die je wil wijzigen.
  • Wanneer mogelijk en zinvol: tekeningen, bijvoorbeeld detailtekeningen van het schrijnwerk dat je wil aanpassen of vervangen.

Procedure

Je bezorgt het formulier aan het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist of er een toestemming van het agentschap Onroerend Erfgoed nodig is. Indien het college oordeelt dat er geen advies van het agentschap nodig is, mag je vanaf de twintigste dag na de datum van de melding starten met de werken. Indien het college oordeelt dat er wel een toestemming van het Agentschap Onroerend Erfgoed nodig is, ontvang je hierover een brief.

Meer informatie hierover kan je steeds bekomen bij de dienst ruimtelijke ordening.

Let op! De werken mogen geen deel uitmaken van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, want dan geldt een andere procedure.

Regelgeving

Algemene uitleg over beschermde stadsgezichten, de databank van de beschermingen en het formulier 'Melding van werkzaamheden aan niet als monument beschermde constructies binnen beschermde stads- of dorpsgezichten.' vind je via de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.