Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Bouwen en verbouwen  /  Vergunningen  /  Melding zorgwonen

Melding zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.
Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren. Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Voorwaarden

Om een zorgwoning te creëren moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:
 
 • In de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning.
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s).
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: ofwel ten hoogste twee oudere personen van 65 jaar of ouder; ofwel ten hoogste twee hulpbehoevende personen:
  • personen met een handicap
  • personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering
  • personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen.
 • De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Procedure    

De procedure samen met het meldingsformulier kan je terugvinden op omgeving.vlaanderen.be.

Opname in het Rijksregister

Aan de hand van de meldingsakte kan de gemeentelijke dienst burgerzaken in het Rijksregister registreren dat de woning een zorgwoning is. Hiervoor is een speciale code voorzien. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van de woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.
 
Meer informatie over zorgwonen vind je op de website van omgeving.vlaanderen.be.