Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Bouwen en verbouwen  /  Verhuizen/adres  /  Referentieadres

Referentieadres

Een referentieadres is het adres van een natuurlijk persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister en waarop, met de toestemming van laatstgenoemde, iemand zonder verblijfplaats is ingeschreven.

Volgende personen zonder vast adres kunnen een referentieadres hebben:
• bewoners van een mobiele woning (schippers, kermisreizigers,...)
• mensen zonder voldoende bestaansmiddelen
• mensen die als tijdelijk afwezig worden beschouwd, namelijk: ◦mensen die om beroepsredenen gedurende maximaal 1 jaar een bepaalde opdracht uitvoeren in een andere gemeente van het land of in het buitenland
◦ militairen in Duitsland of naar het buitenland gedetacheerd
◦ Belgische diplomatieke ambtenaren, technisch personeel van diplomatieke missies en consulaire beroepswerknemers
◦ personeel van de coöperatie met ontwikkelingslanden voor de duur van hun opdracht

De vaststelling van een referentieadres veronderstelt niet alleen het akkoord van de persoon die op dat adres is ingeschreven, maar ook de garantie dat die persoon de post van de tijdelijk afwezige zal ophalen en doorsturen naar de geadresseerde.