Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Bouwen en verbouwen  /  Verhuizen/adres  /  Verhuis van een minderjarige

Verhuis van een minderjarige

Beschrijving

Als een minderjarige verhuist, gelden er enkele speciale regels wat de toestemming van één van de ouders betreft. Deze verschillen naargelang er al dan niet een uitspraak is over het hoederecht van het kind.

Procedure

De volledige procedure kan je raadplegen in de algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters.