Verhuis van een minderjarige

Beschrijving

Als een minderjarige verhuist, gelden er enkele speciale regels wat de toestemming van één van de ouders betreft. Deze verschillen naargelang er al dan niet een uitspraak is over het hoederecht van het kind.

Procedure

De aanvraag verloopt volgens enkele vaste stappen:

Als er geen uitspraak is over het hoederecht, gaat de ouder waar het kind werkelijk verblijft de adreswijziging aangeven en ondertekenen.
Na vaststelling door de wijkagent wordt het kind daar ingeschreven.

Is er wél een uitspraak over het hoederecht, dan zijn er 2 mogelijkheden:
•Het kind verhuist naar de ouder die het hoederecht kreeg toegewezen. Deze ouder doet de adreswijziging en brengt een bewijs mee van het feit dat hij/zij het hoederecht heeft. Na vaststelling door de wijkagent gaat de inschrijving gewoon door.
•Het kind verhuist naar de ouder die het hoederecht niet kreeg toegewezen. De ouder waar het kind werkelijk verblijft doet, na schriftelijke toestemming van de ouder die het hoederecht kreeg, aangifte van verhuis.
Zonder deze toestemming dient de gemeente de ouder in kennis te stellen van de aangifte van overbrenging van de hoofdverblijfplaats. Deze ouder heeft dan de mogelijkheid hierop te reageren binnen de 15 kalenderdagen.


 Zuidlaan 36
9630 Zwalm
Tel 055 48 05 92

Openingsuren

maandag tot vrijdag: 9 tot 11.30 u.
woensdagnamiddag: 14 tot 16 u.
donderdagavond: 17.30 tot 19.30 u.
Elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 11.30 u.
Opgelet: tijdens de maanden juli en augustus is de dienst niet open op donderdagavond

            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory