Aangifte van een adreswijziging

Beschrijving

Wanneer je in Zwalm komt wonen of verhuist binnen Zwalm, moet je hiervan binnen 8 dagen nadat je de woning betrok, aangifte doen bij de dienst burgerzaken. Je kunt je adreswijziging online, aan het loket, schriftelijk of telefonisch melden.  
Het is ook belangrijk dat je bepaalde instanties op de hoogte brengt van uw verhuizing. Op deze pagina vind je een handige lijst.

Voorwaarden

Je bent effectief verhuisd.

Benodigdheden

•De identiteitskaarten van de personen die verhuisd zijn. Om je adres op je identiteitskaart te laten wijzigen, heb je de pincode nodig.

Opgelet: de identiteitskaarten en kentekenbewijzen van de personen die verhuisd zijn kunnen pas worden aangepast nadat de verhuizing werd vastgesteld door de politie.

Tip: mocht je de pincode niet meer kennen of vinden, dan lees je op de pagina "eID - elektronische identiteitskaart" hoe je nieuwe codes kunt aanvragen.

Procedure

De aangifte van de adreswijziging doe je via het digitale loket, persoonlijk aan het loket , schriftelijk of telefonisch met opgave van:
•de identiteit van de personen die verhuizen (naam, geboortedatum);
•je oud adres;
•je nieuw adres;
•je GSM-nummer;
•je rijksregisternummer en de rijksregisternummers van alle personen die eventueel mee verhuizen
Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, dan dient de aangifte te gebeuren door de referentiepersoon van het gezin. Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een buurtinspecteur of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt.
Nadat de buurtinspecteur je nieuwe hoofdverblijfplaats heeft vastgesteld, wordt je ingeschreven op het nieuwe adres en krijg je van de dienst burgerzaken een uitnodiging om de identiteitskaart en het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs) van je motorvoertuig(en) te laten aanpassen.

Eventuele wapenvergunningen moet je na de adreswijziging bij de politie aanbieden.

Vergeet de volgende instanties niet op de hoogte te brengen van uw verhuizing:
•de kabelmaatschappij;
•de nutsbedrijven;
•je ziekenfonds, sociale verzekeringskas, kinderbijslagfonds;
•je telefoonmaatschappij;
•je werkgever;
•de werkwinkel, bij werkloosheid;
•de RVA, bij werkloosheid;
•je uitbetalingsinstelling, bij werkloosheid;
•je pensioenkas, als je pensioengerechtigd bent;
•je verzekeringsinstellingen;
•je bankinstelling;
•de distributiemaatschappij(en) van de dagbladen en tijdschriften waarop je geabonneerd bent;
•de verenigingen waarvan je lid bent;
•de post;
•...