Aanvraag rioolaansluiting

Wie?

Het gemeentebestuur heeft beslist het rioolnet toe te vertrouwen aan FARYS. Dat betekent dat FARYS instaat voor de aanleg, het beheer, het onderhoud en de verbetering van het openbare rioolnet in onze gemeente. FARYS stond voorheen al in voor de distributie van het drinkwater en de aansluiting op het drinkwaternet. Om tegemoet te komen aan de Europese verplichting staat FARYS dus nu ook in voor het transport van het afvalwater en regenwater.
Alle werken aan de rioolaansluitingen (afkoppelen, heraankoppelen of vernieuwen) op openbaar domein worden door FARYS uitgevoerd. De kostprijs is deels ten laste van de aanvrager.
Afhankelijk van de zone waarin je woning zich bevindt, is het mogelijk dat je niet aansluitbaar bent aan de openbare riolering. Dan is het verplicht dat je een individuele behandeling van afvalwater (IBA) moet plaatsen. Dit kan je terugvinden op het zoneringsplan. Indien je woning in een ‘rode cluster’ ligt dien je een IBA te plaatsen.

Verplicht?

Zeer zeker! Ligt je woning in een zone waar riolering aanwezig is, of zijn er plannen tot aanleg, dan is de aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel verplicht.
Ook een septische put voor de afvoerleiding van de toiletten blijft steeds verplicht.
Het plaatsen van een IBA is natuurlijk ook verplicht. Het plaatsen van een IBA kan je in eigen beheer doen of aanvragen via FARYS.

Hoe aanvragen?

De aanvraag voor een rioolaansluiting of het plaatsen van een IBA kan gebeuren vóór de aanvang van de (ver)bouwwerken of tijdens de uitvoering. Bij nieuwbouw of verbouwingswerken waarbij de riolering wordt vernieuwd, moet een gescheiden stelsel aangelegd worden. Regenwater en afvalwater moeten afzonderlijk afgevoerd worden tot aan de rooilijn.
Het algemeen reglement rioolaansluitingen kan je onderaan op deze pagina downloaden. Het aanvraagformulier kan je vinden op http://www.farys.be/contact.

Kostprijs?

Forfaitair wordt voor een rioolaansluiting € 1.500,00 aangerekend. De facturatie gebeurt door FARYS.

Formulier?

algemeen_reglement_rioolaansluiting.pdf
(319,89 KB)

Meer info?

  • Voor alle inlichtingen in verband met jouw aanvraag tot aansluiting op het waterleidingsnet of rioolnet kan je contact opnemen met de klantendienst van FARYS (078 35 35 99).
    www.farys.be
  • Zoneringsplan
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory