Lozen afvalwater in de openbare riolering

Huishoudelijk afvalwater

Wanneer langs de openbare weg een openbaar rioleringsstelsel aanwezig is, moet het huishoudelijk afvalwater geloosd worden in de openbare riolering. Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare rioleringsstelsels is niet vergunningsplichtig. Het aansluiten op de riolering mag echter niet zelf uitgevoerd worden en dient steeds te gebeuren via een rioolaansluitingsaanvraag bij FARYS.

Bedrijfsafvalwater

Als huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater samen geloosd worden, wordt het geheel gezien als bedrijfsafvalwater. Voor bedrijfsafvalwater wordt er een onderscheid gemaakt of het afvalwater al dan niet gevaarlijke stoffen bevat. Het lozen van bedrijfsafvalwater kan vergunningsplichtig zijn in het kader van de omgevingsvergunning naargelang van de omvang van het debiet en de aard en de samenstelling van het geloosde afvalwater.             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory