Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Duurzaamheid

Duurzaamheid

17 duurzame ontwikkelingsdoelen

"De gemeenten en OCMW's beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden", staat te lezen in artikel 2 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Daar wil lokaal bestuur Zwalm ten volle aan meewerken. Daarom werden alle plannen uit het streefplan 2020-2025 verbonden aan een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die werden benoemd door de Verenigde Naties. We noemen deze 17 prioritiare doelstellingen ook wel SDG's (Sustainable Development Goals). Elk land, elk gewest, elk dorp in de hele wereld zal hiervoor een inspanning leveren, want de verwezenlijking van deze 17 doelen zorgt aan het einde van de rit voor vooruitgang, voor versterking en zo ook voor meer geluk.