Meerdoeners

Mag het iets meer zijn? Awel ja!
Word Meerdoener en voer ook mee concrete acties uit het klimaatplan van onze gemeente uit.
 
Zwalm maakt dit jaar 7500 euro vrij voor burgers die samen en onder professionele begeleiding enkele acties uit ons klimaatplan willen realiseren. We zoeken daarom enthousiaste inwoners, ondernemers, landbouwers die zich willen engageren in een participatietraject en onze klimaatambassadeurs worden. 
Zwalm heeft de afgelopen jaren al verschillende initiatieven genomen om onze gemeente klimaatvriendelijker en - robuuster te maken. Zo maakten we in 2018 al een klimaatactieplan op waarin we de belangrijkste uitdagingen formuleerden die ons op vlak van klimaat te doen staan. 
 
We zetten al volop in op openbare verlichting met led tegen 2030, bestrijding van zwerfvuil, afval en sluikstort, de zoektocht naar passende gronden en methodes om het groenaanbod te verhogen, het invoeren van een subsidiereglement voor aankopen en realisatie van natuurgebieden, gedifferentieerd maaien op de sportsite, de Zwalmse tuinrangers, het uitvoeren van metingen voor het realiseren van een stiltegebied, een hemelwaterplan, het instappen in het riviercontract van de Zwalmbeek, de duurzaamheidstoets voor evenementen, oprichting van een intern klimaatteam, een duurzaam woonbeleid, het bekendmaken van de SDG's. 
 
Maar nu is het ook aan jou! Zin om de handen uit de mouwen te steken?  Om meer te doen, samen met jouw buren, vrienden, vereniging? Dat kan, door mee te doen aan het project 'De Meerdoeners'.
 
 

Hoe verloopt het concreet?

Als Meerdoener vorm je een team met andere enthousiaste inwoners van onze gemeente. Tijdens een begeleidingstraject van ongeveer 10 maanden kan dit team binnen een bepaald afsprakenkader 1 tot 3 acties uit het klimaatplan kiezen én uitvoeren. De Meerdoeners krijgen voor de uitvoering van de acties een budget van 7500 euro. We nemen hiervoor een participatiebureau onder de arm die de Meerdoeners coacht doorheen het hele traject. In vier begeleidingssessies streven we naar een maximaal resultaat.
 

Welke actie zou jij willen uitvoeren?

In het Zwalms klimaatplan zijn heel wat acties opgenomen. De Meerdoeners hoeven dus niet van nul te starten en kiezen dus 1 tot 3 bestaande acties uit ons klimaatplan. Belangrijk is dat de gekozen acties maximaal bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot of aan het klimaatbestendig maken van het landschap (bv. bestrijding van erosie, versterken van de biodiversiteit). Een automaat aan het gemeentehuis met groenten van een lokale boer? Een fietsbibliotheek voor de kleintjes? Een groepsaankoop regenwatertonnen? Het kan allemaal met het budget dat de gemeente hiervoor vrijmaakt.
 
 

En wat na het project?

De bedoeling is om na het participatietraject te komen tot 'zelfsturende teams': de klimaatambassadeurs. Na evaluatie bekijken we of een blijvend burgerbudget mogelijk is waarmee in de nabije toekomst nog andere acties kunnen worden uitgevoerd door en samen mét jullie. 
 

Zin om mee(r) te doen?

De Meerdoeners kwamen een eerste keer samen op dinsdag 29 juni. Heb je zin om alsnog aan te sluiten? Dat kan door een mailtje met jouw gegevens te sturen naar duurzaamheid@zwalm.be
 
 
 
De Meerdoeners is een project van SOLVA in samenwerking met de gemeenten Kluisbergen, Sint-Lievens-Houtem en Zwalm. Dit project wordt gesubsidieerd via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Oost-Vlaanderen. 


             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory