Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is in zitting van 23 mei 2013 door de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen goedgekeurd mits:

  • uitsluiting van "de locatiekeuze voor een nieuw lokaal bedrijventerrein aansluitend bij het bestaande bedrijventerrein "Den Os" en de locatieafweging voor de realisatie van een nieuw lokaal bedrijventerrein”;
  • verder rekening wordt gehouden met de geciteerde opmerkingen in het goedkeuringsbesluit dat hier kan worden geraadpleegd.

Dit goedkeuringsbesluit is op 11 juni 2013 door de deputatie bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking ervan.
De goedgekeurde versie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan "versie februari 2013" kan je hier raadplegen (samen te lezen met het goedkeuringsbesluit):

Een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vormt de sleutel en geeft het startschot aan de uitbouw van het Zwalms ruimtelijk beleid. In hoofdzaak zal dit gebeuren door de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (afgekort RUP’s).  
Het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan "versie februari 2013” met bijhorende stukken kan je inkijken op het gemeentehuis.

             maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory