Acuut gevaar

Voor het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar moet er voorafgaandelijk een schriftelijke instemming van de burgemeester worden bekomen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.
             maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory