Acuut gevaar

Voor het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar moet er voorafgaandelijk een schriftelijke instemming van de burgemeester worden bekomen. Gebruik hiervoor onderstaand aanvraagformulier.