Natuurvergunning voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen

Raadpleeg 'Omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen'