Bodemonderzoek

Bij het sluiten van een overeenkomst tot overdracht (verkoop, pacht, huur opstal, schenking onder levenden, leasing) van gronden, moet door de verkoper of zijn notaris altijd een bodemattest aangevraagd worden.

Gaat het hierbij om gronden waar activiteiten plaatsvinden of plaatsvonden of waar bodemverontreinigende inrichtingen gevestigd zijn of waren, moet de verkoper, alvorens te kunnen verkopen, een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren door een deskundige.
Uit het bodemonderzoek zal blijken of de bodem al dan niet verontreinigd is en of de bodem moet gesaneerd worden.

Het bodemonderzoek moet tijdig bij de OVAM aangevraagd worden.

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory