Een plotse bodemverontreiniging vaststellen

Een plotse bodemverontreiniging, "schadegeval" genoemd in het vakjargon, kan iedereen overkomen. Een leiding breekt, een tank slaat lek, valt om of wordt overvuld, en plots lekken er schadelijke stoffen op en in de bodem.
Om te vermijden dat de bodem zwaar vervuild raakt en om onnodige kosten te voorkomen, is het nodig om volgende maatregelen te treffen:
  • Zorg ervoor dat er niet nog meer product vrijkomt. Herstel de defecte leiding, laat de tank leeghalen, dam de gracht af...
  • Contacteer de politie/milieudienst en indien nodig, roep de hulp in van de brandweer of de civiele bescherming.
  • Contacteer de milieudienst om melding te doen van het schadegeval. Dit is verplicht en dient binnen de veertien dagen te gebeuren.
  • Indien de melding tijdig gebeurde, kan je zelf reeds starten met de sanering. De sanering mag maximum 180 dagen duren. De gemeente bezorgt je hiertoe tevens een brief waarin zij je de nodige maatregelen oplegt.
  • Tegelijkertijd stel je een erkend bodemsaneringsdeskundige aan die je tijdens de sanering begeleidt. De deskundige dient na afloop van de werken een rapport op te maken waarin vermeld staat of er voldoende gesaneerd werd.
Als je bovenstaande procedure volgt, vermijd je in de klassieke procedure, zoals beschreven in het Bodemdecreet, terecht te komen. De klassieke procedure bevat meer onderzoeken en is daardoor trager en vermoedelijk duurder.
Een vervuiling die snel opgemerkt en behandeld wordt, zal normaal gezien ook veel beperkter zijn dan wanneer je de zaken eerst een tijd op zijn beloop laat. Zo kan de vervuiling bijvoorbeeld het oppervlaktewater of de kelder van de buren bereiken, waardoor de sanering op zich een stuk duurder wordt.
 

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory