Bijen en bijvriendelijke omgeving

Zwalmse imkers

Raadpleeg de lijst om een imker bij jou in de buurt te vinden.

De bijen hebben het niet makkelijk...

Bijen spelen een cruciale rol in de natuur, maar helaas gaat het niet goed met zowel de wilde bijen als de honingbijen. Een gebrek aan voedsel en een gebrek aan nestgelegenheid zorgen samen met ziektes en pesticides dat bijenvolken verdwijnen en wilde bijen het moeilijker hebben om te overleven. Nochtans spelen bijen een belangrijke rol in de voedselvoorziening. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedingsgewassen. Ze zorgen er voor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, appelen, braambessen, frambozen en mango's. Ook groenten zoals courgettes, paprika's en avocado's zouden verdwijnen zonder de bij. En zelfs koffie, zonnebloemolie en mosterd kunnen we wel vergeten als de bij er niet meer is.

Wat doet de gemeente Zwalm?

De gemeente Zwalm wil de komende jaren de bijen een duwtje in de rug geven:

  • Aanleg bloemenweide: De gemeente zaait jaarlijks een stuk van circa 1500 m² op de site naast de sporthal in met een bijvriendelijk mengsel. Daar kan je genieten van de bloemen van onder andere duizendblad, gewone rolklaver, luzerne, karwij, komkommerkruid, goudsbloem, korenbloem, chicorei,… Het ‘zoem’concert krijg je er gratis bij!
  • Ondertekening charter bijvriendelijke gemeente van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond: Lokale besturen kunnen een belangrijke rol spelen om al de biotopen in de gemeente te verrijken en bij-vriendelijk te beheren. Door sensibilisering kan zowel de burger, landbouwer, groendienst,… betrokken worden om samen van onze gemeente een bij-vriendelijke omgeving te maken.
  • Gemeentelijke subsidie voor Kleine LandschapsElementen
  • Oog voor bijvriendelijke planten: Bij de (her)aanleg pleintjes en perkjes op het openbaar domein worden steeds vaker bijvriendelijke planten gebruikt. Zo werd recentelijk het pleintje achter de kerk van Sint-Blasius-Boekel ingericht met een waaier aan bijvriendelijke soorten
  • Ondersteuning scholen: In het kader van de ‘bij’zondere milieuraad werd aan de scholen een prentenverhaal en een informatief ‘bijen’boek aangeboden zodat ze de bijenproblematiek kunnen integreren in de klas.

Wat kan jij doen?

Of het nu in je tuin, op je akker of op je (industrie)terrein is, geef de natuur wat extra ruimte.
Laat je haag verwilderen en bloeien. Ruim niet steeds alles perfect op. Wilde hoeken zijn ideaal voor (solitaire) bijen om nesten te bouwen.
Wil je het bijen echt gemakkelijk maken, bouw dan eens een bijenhotel. Leuk en niet moeilijk!
Stop met chemische middelen tegen "kruid" in het gazon. Spuit onbebouwde percelen niet dood voor de netheid.
Vergroen je omgeving met bijvriendelijke planten. Denk niet alleen aan je tuin maar ook aan gevelgroen, de parking of een groendak. Gebruik planten met enkelvoudige bloemen, ze leveren meestal meer nectar en stuifmeel op voor insecten. Plant bomen en struiken, aangepast aan de bodem en klimaat van onze streek.

Ook in de winkel kan je bewuste keuzes maken. Kies voor bioproducten, die zijn gegarandeerd bijvriendelijk. Vergeet niet dat we zonder bijen en hommels niet meer zouden kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, appelen, braambessen, frambozen, mango’s. Ook groenten zoals courgettes, paprika's, avocado's zouden verdwijnen zonder de bij. De hoogste tijd dus om de bij in de bloemetjes te zetten!

Wat doet de Provincie Oost-Vlaanderen?

Naar jaarlijkse traditie verdeelt de Provincie in het najaar zakjes krokusbollen verdeeld voor hun actie ‘1 bloembol kan bijenlevens redden’. Zwalm ondersteunt deze actie door de zakjes krokusbollen uit te delen in het gemeentehuis.

Wat doet de Vlaamse Overheid?

Om de bijenproblematiek aan te pakken heeft ook de Vlaamse overheid in 2016 een nieuw bijenteeltprogramma opgesteld in nauw overleg met de bijensector. Binnen dit nieuwe programma staat het terugdringen van de bijensterfte centraal.

Nog Meer ‘bij’-info:

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory