Erkenningscertificaat voor een honden- of kattenkwekerij, een dierenasiel, dierenpension of dierenhandelszaak

Wat?

Vooraleer je een honden- of kattenkwekerij, een dierenasiel, dierenpension of dierenhandelszaak kan starten, moet je een erkenningscertificaat hebben. Dit wordt afgeleverd door de minister.

Voor wie?

 • Inrichting: naargelang het geval hobbykwekerij, professionele kwekerij of handelskwekerij van honden of katten, dierenasiel, dierenpension of handelszaak voor niet voedselproducerende dieren, met uitzondering van de inrichtingen die, wat levende dieren betreft, uitsluitend ongewervelden of vissen verkopen die als visaas dienen en/of levende vissen gehouden in bassins en bestemd om in vijvers te leven.
 • Alle inrichtingen waar dieren gehouden worden met het oog op hun verhandeling op markten, foren en kermissen.
 • Iedereen die geregeld honden of katten, toevertrouwd door hun eigenaar, onderdak en de nodige zorgen geeft, gedurende beperkte tijd en tegen vergoeding moet hiervoor erkend zijn als pensionhouder,
  ongeacht het aantal dieren dat men opvangt. Opvang zonder overnachting is ook een pensionactiviteit en dus erkenningsplichtig. Een lijst met alle Vlaamse adressen waar tegen betaling de dienst opvang van hond of kat wettelijk
  mag worden uitgevoerd, vind je hier

Hoe aanvragen?

Bij de aanvraag moeten volgende documenten gevoegd worden:

 • het aanvraagformulier (zie onderaan) 
 • een kopie van het contract met een erkend dierenarts (bijlage V van het KB)
 • het bewijs van betaling van de kosten voor de aanvraag tot erkenning.
  Dit bedrag moet gestort worden op rekeningnummer 679-2005929-66,
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu- Eurostation II - Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel
  • kwekerij tot 10 fokdieren: 75 euro
  • kwekerij met meer dan 10 fokdieren: 250 euro
  • handelszaken in dieren (andere dan honden en katten): 75 euro
  • dierenpension: 75 euro
  • dierenasiel: gratis
 • een schematisch plan van de inrichting met beschrijving van de functies en de afmetingen van de verschillende lokalen

Het volledige dossier moet worden ingediend bij de FOD Volksgezondheid, dienst Inspectie Dierenwelzijn

Meer info: http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu#dieren en https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/opvang-van-dieren-tegen-betaling.


             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory