Aanvraag afwijking geluidsnormen

Welke toelating of vergunning heb ik nodig als organisator/uitbater?

Ik organiseer slechts één of enkele keren per jaar:

Als je slechts één of enkele keren per jaar een muziekactiviteit organiseert, hoef je niets te doen of aan te vragen zolang de muziek niet luider is dan 85 dB. Als het niveau luider is dan 85 dB moet je voor iedere activiteit een toestemming aan het college van burgemeester en schepenen vragen. Bij je aanvraag noteer je welk maximumniveau je wilt hanteren. Dit type aanvraag is per locatie beperkt tot maximum 12 keer per jaar voor activiteiten in een gesloten ruimte (zaal, café, …).

Ik organiseer permanent of heel vaak:

Als je permanent of heel vaak dezelfde activiteiten op dezelfde locatie organiseert, heb je afhankelijk van het geluidsniveau een omgevingsvergunning of -melding nodig. Als de muziek nooit luider is dan 85 dB hoef je niks te doen of aan te vragen. Voor muziekactiviteiten die niet luider zijn dan 95 dB moet je melding doen bij de gemeente van een "ingedeelde inrichting klasse 3". Het college kan bijkomende voorwaarden of strengere normen opleggen, maar in ieder geval moet je ook een aantal bijkomende maatregelen nemen. Indien je muziekactiviteiten organiseert luider dan 95 dB, maar stiller dan 100 dB dien je een omgevingsvergunning "klasse 2" aan te vragen. Vooraleer je deze vergunning krijgt, moet je een akoestisch onderzoek laten uitvoeren door een erkende geluidsdeskundige. Je bent ook verplicht om een aantal bijkomende maatregelen te nemen.
Let er wel op dat bij alle activiteiten, ongeacht het geluidsniveau, ook de geldende omgevingsnormen moeten worden gerespecteerd.

Welke bijkomende maatregelen moet ik nemen als organisator/uitbater?

Als je een activiteit organiseert luider dan 85 dB kunnen de volgende maatregelen verplicht zijn: meten van het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit, een goedgekeurd geluidsplan, gratis oordopjes, …

Aanvraagformulier

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory