Meldpunt milieuklachten (geluid, geur, sluikstort)

Heb je klachten met betrekking tot milieuaspecten, bijvoorbeeld lawaai-, geur- of stofhinder, een verontreiniging? Dan kan je dit melden aan verschillende instanties of overheden.

Gemeente

Een eerste aanspreekpunt bij milieuproblemen of milieuhinder is de milieudienst. De gemeentelijke milieudienst kan aan de politie vragen om hinder of verontreinigingen vast te stellen en controles uit te voeren bij hinderlijke inrichtingen (klasse 2 en 3). De gemeente kan ook de hulp inroepen van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek.

Lokale politie

Acute klachten kan je melden bij de politiediensten. Ze hebben immers een algemene bevoegdheid inzake handhaving en zijn ook ’s avonds en tijdens het weekend beschikbaar.

Afdeling Milieu-inspectie

Wanneer bedrijven klasse 1 overlast veroorzaken, neem je contact op met de afdeling Milieu-inspectie van de Vlaamse Overheid.

Je klachten worden steeds geregistreerd/opgevolgd en doorgestuurd aan de bevoegde instanties.

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory